Рада молодих вчених

Про Раду молодих вчених ЗУНУ

 
Рада молодих вчених ЗУНУ — молодіжна організація, що об’єднує аспірантів та молодих викладачів університету, створена з метою активізації та координації наукових досліджень на засадах добровільної участі та спільності інтересів наукового спрямування.

 

Рада молодих вчених була заснована в 1996 році. ЇЇ першим керівником став Крисоватий Андрій Ігорович, тепер Ректор ЗУНУ, доктор економічних наук, професор. Метою створення ради була організація міцної платформи для розвитку молодої науки у м. Тернополі. Ростислав Романович Баглей,  кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри міжнародних економічних відносин, був головою Ради молодих вчених в 1999-2002 роках, а Богдан Петрович Адамик, кандидат економічних наук, доцент, головував в 2002-2004 роках. З липня 2004 р. по травень 2013 р. Раду молодих вчених очолював доктор економічних наук, професор Григорій Леонардович Монастирський. З 2013 року по 2016 рік керівництво Радою молодих вчених здійснював кандидат економічних наук, доцент кафедри податків та фіскальної політики Тарас Ярославович Маршалок. Протягом 2016 року по 2018 рік Головою Ради молодих вчених була аспірантка кафедри обліку у виробничій сфері Гандзюк Ольга Володимирівна. У 2018 році Головою Ради молодих вчених було обрано аспірантку кафедри фінансів ім. С.І. Юрія  Онищук Вікторію Олегівну.

З 2020 року Раду молодих вчених очолює к.е.н., старший викладач кафедри міжнародних економічних відносин Легкий Олег Андрійович.  

 

Членами Ради є 24 молоді науковці, серед яких - 16 кандидати наук.

 

В своїй діяльності Рада молодих вчених керується Положенням, затвердженим ректором, що створює організаційно-правові та методичні засади її формування та функціонування. Основними напрямами роботи Ради молодих вчених є: інформаційний, науковий, студентський, соціальний, та комунікаційний.

 

  Щороку Рада молодих вчених ініціює проведення Міжнародних науково-практично конференцій молодих вчених «Економічний і соціальний розвиток України: національна візія та виклики глобалізації» метою якої  є налагодження міждержавних та міжрегіональних молодіжних наукових зв’язків, розробка практичних рекомендацій щодо підвищення ефективності функціонування соціально-економічних систем в умовах ринкової трансформації, глобалізації та європейської інтеграції.  У 2018 році була проведена ХV Ювілейна конференція,  учасниками якої стали молоді науковці, аспіранти, слухачі магістратури, студенти, представники органів державної влади та місцевого самоврядування, науково-дослідних та проектних організацій, комерційних фірм та інших організацій. До формування збірника тез за матеріалами конференції долучилися науковці з понад 12 країн світу, зокрема Польщі, Словаччини, Румунії, Грузії, Вірменії, Білорусії, Італії, Франції, Німеччини, Чехії, Великобританії, Канади, США.

 

 

РМВ ЗУНУ тісно співпрацює із Радою молодих учених при Міністерстві освіти і науки України. 29 вересня 2020 Олег Легкий, у якості Голови Ради, взяв участь у Першому Всеукраїнському форумі Рад молодих учених, організованому РМУ при МОН України, на якому було представлено РМВ ЗУНУ, сформовано Резолюцію форуму та погоджено напрямки співпраці між РМВ ЗУНУ та РМУ при МОН України.

В рамках цієї співпраці 19 лютого 2021 року відбувся перший Регіональний з’їзд Рад молодих учених Тернопільської області на базі Західноукраїнського національного університету.


 Завдяки креативним ідеям молодих науковців, конференція постійно трансформується та набуває нового формату. Практикується проведення не лише традиційного пленарного засідання та робота дискусійних майданчиків, а й зустрічі із провідними економістами, представниками органів влади та місцевого самоврядування, тренінги від успішних підприємців-новаторів, майстер-класи від народних умільців, арт-терапія.

 

Молоді вчені університету є активними учасниками Днів науки України та Днів Європи в Україні.  Для того щоб урізноманітнити наукове життя університету, а також сприяти заохоченню студентів до наукової роботи, РМВ проводить наукові пікніки, що дозволяють зміцнити неформальні зв’язки у колективі, квест-місії, які допомагають розвинути навички ефективного тімбілдігу, дозволяють проявити лідерські якості учасникам команди та перевірити свою ерудованість.

 

Рада молодих вчених ЗУНУ сприяє підвищенню наукового і професійного рівня молодих вчених, а також координує їх діяльність, спрямовану на розвиток наукових ініціатив і закріплення молодих кадрів в університеті.

 

 Рада молодих вчених ЗУНУ є невід’ємним та  дієвим учасником реалізації програми наукових досліджень, суб’єктом забезпечення високого наукового іміджу університету, осередком зростання майбутніх докторів наук. Запорукою її успішного функціонування є ґрунтовна підтримка з боку адміністрації університету.


Склад ради молодих вчених ЗУНУ

Стахира Ганна Михайлівна

 Посада: голова Ради молодих вчених, старший викладач кафедри міжнародного права та міграційної політики
Науковий ступінь: доктор філософії (з права)
Вчене звання:

Контакти:
Кабінет: 313 (ЮФ ЗУНУ)
Телефон: (0352)25-36-14*15-232
Е-mail:hstakhyra@wunu.edu.ua

Шупа Леся Зіновіївна

Посада: заступник Голови Ради молодих вчених, старший викладач кафедри міжнародних відносин та дипломатії
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання:

Контакти:
Телефон:
E-mail: l.shupa@wunu.edu.ua  
Кабінет: 1226

Борисяк Олена Володимирівна

Посада: секретар Ради молодих вчених, старший викладач кафедри маркетингу
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання:

Контакти: 
Телефон:
E-mail: o.borysiak@wunu.edu.ua
Кабінет: 1226

Дмитрів Володимир Ігорович

Посада: доцент кафедри податків і фіскальної політки, заступник декана факультету Фінансів та обліку
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент

Контакти: 

Телефон:
E-mail: v.dmytriv@wunu.edu.ua
Кабінет: 1226

Зварич Роман Євгенович

Посада: професор кафедри міжнародних економічних відносин
Науковий ступінь: доктор економічних наук 
Вчене звання: професор

Контакти: 

Телефон:
E-mail: r.zvarych@wunu.edu.ua
Кабінет: 1226

Нагара Марина Борисівна

Посада: доцент кафедри міжнародного туризму і готельного бізнесу
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент

Контакти: 
Телефон:
E-mail: m.nahara@wunu.edu.ua
Кабінет: 1226

Федорович Ірина Михайлівна

Посада: викладач-стажист кафедри фінансів суб’єктів господарювання і страхування
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання:

Контакти: 
Телефон:
E-mail: i.fedorovych@wunu.edu.ua
Кабінет: 1226

Шевчук Антон Михайлович

Посада: голова профспілкового комітету студентів ЗУНУ, викладач кафедри податків та фіскальної політики
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання:

Контакти: 
Телефон:
E-mail: profkom_stud@wunu.edu.ua
Кабінет: 1226

Вацлавський Олег Іванович

Посада: доцент кафедри фінансів ім. С.І. Юрія
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання:

Контакти: 
Телефон:
E-mail: profkom_stud@wunu.edu.ua
Кабінет: 1226

Юркевич Ірина Ігорівна

Посада: ст. викладач кафедри кримінального права і процесу, директор юридична клініка ЗУНУ «LIBERTA»
Науковий ступінь: 
Вчене звання:

Контакти: 
Телефон:
E-mail: i.yurkevich@wunu.edu.ua
Кабінет: 1226

Іванова Анна Миколаївна

Посада: старший викладач кафедри податків та фіскальної політики 
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання:

Контакти:

Кабінет: 1226
Телефон: 
E-mail:  a.ivanova@wunu.edu.ua

Мороз Василь Васильович

Посада: аспірант  кафедри фінансів ім. С.І. Юрія 
Науковий ступінь: 
Вчене звання:

Контакти: 
Телефон:
E-mail: v.moroz@wunu.edu.ua
Кабінет: 1226

Брик Михайло Мирославович

Посада: викладач кафедри фундаментальних та спеціальних дисциплін
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання:

Контакти: 
Телефон:
E-mail: m.bryk@wunu.edu.ua
Кабінет: 1226

Сохацький Олександр Юрійович

Посада: викладач кафедри міжнародних економічних відносин
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання:


Контакти:
Телефон:
E-mail: o.sokhatskyi@wunu.edu.ua
Кабінет: 1226

Худик Дмитро Іванович

 Посада: аспірант кафедри менеджменту, публічного управління та персоналу
Науковий ступінь: 
Вчене звання:


Контакти:
Телефон:
E-mail: d.khudyk@wunu.edu.ua 
Кабінет: 1226

Блажей Ірина Олегівна

Посада: старший викладач кафедри міжнародних економічних відносин
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання:


Контакти:
Телефон:
E-mail: i.blazhey@wunu.edu.ua
Кабінет: 1226

Чайківська Василина Олегівна

Посада: аспірантка кафедри менеджменту, публічного управління та персоналу
Науковий ступінь: 
Вчене звання:


Контакти:
Телефон:
E-mail: v.chaykivska@wunu.edu.ua
Кабінет: 1226

Бондарук Альона Петрівна

Посада: голова Студентського наукового товариства
Науковий ступінь: 
Вчене звання:


Контакти:
Телефон:
E-mail: urs_stud@wunu.edu.ua
Кабінет: 1226

Карий Володимир Вікторович

 Посада: аспірант кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права
Науковий ступінь: 
Вчене звання:


Контакти:
Телефон:
E-mail: v.karui@wunu.edu.ua
Кабінет: 1226

Бінчаровська Тетяна Анатоліївна

Посада: старший викладач кафедри обліку та економіко-правового забезпечення агропромислового бізнесу
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання:

Контакти: 
Телефон:
E-mail: t.bincharovska@wunu.edu.ua
Кабінет: 1226