"Актуальні проблеми правознавства"

Головний редактор 
Слома Валентина Миколаївна, професор кафедри цивільного права і процесу, заступник декана юридичного
факультету Західноукраїнського національного університету, доктор юридичних наук, доцент
Заступники головного редактора
Москалюк Надія Богданівна, завідувач кафедри безпеки та правоохоронної діяльності Західноукраїнського національного університету, доктор юридичних наук, доцент (відповідальний редактор)
Мазепа Світлана Олегівна, доцент кафедри кримінального права та процесу Західноукраїнського  національного університету, кандидат юридичних наук

Заснований у 2011  році.

http://appj.wunu.edu.ua 


«Світ фінансів»

Головний редактор:
Крисоватий Андрій Ігорович, д.е.н., професор

Заступники головного редактора:
Кириленко Ольга Павлівна, д.е.н., професор
Десятнюк Оксана Миронівна, д.е.н., професор
Кравчук Наталя Ярославівна, д.е.н., доцент

Заснований у 2004 році.

http://www.financeworld.com.ua
http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/97
http://sf.tneu.edu.uaНауковий журнал "Вісник економіки"

 Головний редактор:
Задорожний Зеновій-Михайло Васильович, д.е.н., професор

Заступники головного редактора:
Мельник Алла Федорівна, д.е.н., професор;
Дерій Василь Антонович, д.е.н., професор

Заснований у 1996 році.

http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/98 
http://visnykj.wunu.edu.ua/ «Журнал європейської економіки»

 Головний редактор:
Савельєв Євген Васильович , д. е. н., професор

Заступники головного редактора:
Куриляк Віталіна Євгенівна, д. е. н., професор;
Шаров Олександр Миколайович, д. е. н., професор

Заснований у 2001 році.

http://jee.wunu.edu.ua
http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/99
http://jeej.wunu.edu.ua


«Комп’ютинг»

Головний редактор:
Саченко Анатолій Олексійович, д. т. н., професор

Заступник головного редактора:
Турченко Володимир (Turchenko Volodymyr, Italy)

Заснований у 2002 році.


Економічний аналіз

Головний редактор:
Ярощук Олексій Вікторович, кандидат економічних наук, доцент 

Заснований у 2007 році

http://www.econa.org.ua
http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/102
http://econa.wunu.edu.ua


Міжнародний науковий журнал «Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації»

Головний редактор:
Бруханський Руслан Феоктистович, доктор економічних наук, доцент

Заступник головного редактора:
Жук Валерій Миколайович, доктор економічних наук., професор

Виконавчий редактор:
Семенишена Наталя Вікторівна, кандидат економічних наук, доцент

Випусковий редактор:
Cава Андрій Петрович, кандидат економічних наук., с.н.с.

Заснований у 2013 році

http://www.jia.org.ua
http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/16394
http://ibo.wunu.edu.ua
Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України

Головний редактор:
Качан Євген Петрович, к.е.н., професор

Заснований у 1997 році.

http://www.library.wunu.edu.ua  
http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/104 
http://rarrpsu.wunu.edu.ua 


Психологія і суспільство

Головний редактор:
Фурман Анатолій Васильович, д.психол.н., професор
 
Заступники головного редактора:
випусковий редактор - Москаль Юрій;
Яковенко Юрій, Фурман Оксана, Гірняк Андрій

Заснований у 2000 році.

psm2000.ucoz.ua
http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/309 
http://pis.wunu.edu.ua 


Управлінські іновації

Головний редактор:
Тарнавська Наталія Петрівна, д.е.н., професор

Заступники головного редактора:
Длугопольський Олександр Володимирович, д.е.н., професор;
Іващук Ірина Олегівна, д. е. н., професор


Заснований у 2012 році.


innovation.wunu.edu.ua
http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/100Український журнал прикладної економіки / Ukrainian Journal of Applied Economics

Головний редактор:
Язлюк Борис Олегович, доктор економічних наук, доцент

Заступник головного редактора:
Ярощук Олексій Вікторович, кандидат економічних наук, доцент

Заснований у 2016 році.

http://www.ujae.org.ua
http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/1717
http://ujae.wunu.edu.ua