Склад Науково-технічної ради з головних напрямків наукових досліджень ЗУНУ

Дивак Микола Петрович

Посада:  голова Ради, проректор з наукової роботи, професор кафедри комп'ютерних наук
Науковий ступінь: доктор технічних наук
Вчене звання: професор
 

Семанюк Віта Зеновіївна

Посада: начальник науково-дослідної частини, заступник голови Ради
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: професор

Фурман Анатолій Васильович

Посада: професор кафедри психології та соціальної роботи, заступник голови Ради
Науковий ступінь: доктор психологічних наук 
Вчене звання: професор 

Москаль Юрій Володимирович

 Посада: заступник начальника науково-дослідної частини, секретар Ради
Члени Ради

Банах Сергій Володимирович

Посада: доцент кафедри кримінального права та процесу, декан юридичного факультету
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
Вчене звання: доцент 

Боднар Дмитро Ількович

Посада: професор кафедри економічної кібернетики та інформатики
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук
Вчене звання: професор
 


Брич Василь Ярославович

Посада: директор Навчально-наукового інституту інноватики, природокористування та інфраструктури
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: професор

 

Гомотюк Оксана Євгенівна

Посада:  декан соціально-гуманітарного факультету
Вчене звання: професор
Науковий ступінь:  доктор історичних наук

Дерій Василь Антонович

Посада: професор кафедри обліку і оподаткування 
Вчене звання: професор
Науковий ступінь: доктор економічних наук
 

Дзюблюк Олександр Валерійович

Посада: професор кафедри фінансових технологій та банківського бізнесу
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: професор 

Задорожний Зеновій-Михайло Васильович

Посада: в.о. завідувача кафедри обліку і оподаткування
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: професор

Гірняк Андрій Несторович

Посада: завідувач кафедри психології та соціальної роботи
Науковий ступінь: доктор психологічних наук
Вчене звання: професор

Кириленко Ольга Павлівна

Посада: професор кафедри фінансів ім. С.І. Юрія
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: професор
 

Грубінко Андрій Васильович

Посада: професор кафедри теорії права та конституціоналізму
Науковий ступінь: доктор історичних наук
Вчене звання: професор

Крисоватий Андрій Ігорович

Посада: голова вченої ради Західноукраїнського національного університету, завідувач кафедри фінансів ім. С.І. Юрія
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: професор 

Мельник Алла Федорівна

Посада: професор кафедри менеджменту та публічного управління
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: професор

Монастирський Григорій Леонардович

Посада: професор кафедри менеджменту та публічного управління
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: професор

Попович Павло Васильович

Посада: завідувач кафедри транспорту і логістики 
Науковий ступінь: доктор технічних наук
Вчене звання: професор

Пукас Андрій Васильович

Посада: завідувач кафедри комп'ютерних наук
Науковий ступінь: доктор технічних наук
Вчене звання: доцент

Савельєв Євген Васильович

Посада:професор кафедри міжнародної економіки
Науковий ступінь:
доктор економічних наук
Вчене звання: професор
 

Саченко Анатолій Олексійович

Посада: професор кафедри інформаційно-обчислювальних систем і управління
Науковий ступінь: доктор технічних наук
Вчене звання: професор

Сохацька Олена Миколаївна

Посада: професор кафедри міжнародних економічних відносин
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: професор

Стахира Ганна Михайлівна

Посада: доцент кафедри міжнародного права та міграційної політики, голова наукового товариства студентів, аспірантів, докторатів і молодих вчених університету
Науковий ступінь: доктор філософії з права
Вчене звання: доцент

Шувар Антін Михайлович

 Посада: завідувач кафедри агробіотехнологій 
Науковий ступінь: доктор сільськогосподарських наук
Вчене звання: старший науковий співробітник

Яцків Василь Васильович

Посада: завідувач кафедри кібербезпеки
Науковий ступінь: доктор технічних наук
Вчене звання: професор