Науково-дослідна частина

Семанюк Віта Зеновіївна

Посада: начальник науково-дослідної частини
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: професор  
 
Контакти:
Адреса: вул. Львівська, 5а
Телефон: (0352) 51-75-52, вн. 10-180
E-mail: v.semaniuk@wunu.edu.ua

Москаль Юрій Володимирович

 Посада: заступник начальника науково-дослідної частини

Контакти:
Адреса: вул. Львівська, 5а
Телефон: (0352)51-75-52, вн. 10-181
E-mail: yu.moskal@wunu.edu.ua


Науково-дослідна частина

 

Науково-дослідна частина (НДЧ) є структурним підрозділом Західноукраїнського національного університету, що створений для організації та координації наукової та науково-технічної діяльності в класичному університеті міста Тернополя.

НДЧ здійснює організаційну діяльність з планування та виконання науково-дослідних робіт із держбюджетної, госпдоговірної тематики, міжнародних науково-технічних проєктів, грантів та робіт із надання професійних послуг, а також досліджень, які виконуються в межах основного робочого часу професорсько-викладацького персоналу.

Підрозділ здійснює формування тематичних планів науково-дослідних робіт, формує щорічні плани проведення наукових та науково-технічних заходів професорсько-викладацького складу та студентів, формування щорічних планів наукових видань за результатами наукових досліджень. НДЧ проводить оформлення реєстраційно-облікових та звітних документів науково-дослідних робіт в Український інститут науково-технічної  експертизи та  інформації. Підрозділ здійснює розробку та представлення проректору з наукової роботи пропозицій щодо впровадження нових форм організації наукової та науково-технічної діяльності, підвищення ефективності науково-дослідних робіт. НДЧ бере участь в організації та проведенні наукових, науково-практичних,  науково-методичних семінарів, конференцій професорсько-викладацького складу, молодих вчених, слухачів магістратури та студентів, Всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт та Всеукраїнських олімпіад з відповідних навчальних дисциплін і спеціальностей, підготовку матеріалів для атестації в частині наукової і науково-технічної діяльності. НДЧ ЗУНУ здійснює формування рейтингу науково-дослідної роботи навчально-наукових інститутів, факультетів, кафедр, науково-дослідних підрозділів, професорсько-викладацького складу та підготовку зведеного річного звіту про наукову та науково-технічну діяльність Університету, оформлення щорічних статистичних звітів про виконання наукових та науково-технічних робіт, координує винахідницьку та патентно-ліцензійну роботу в університеті.

Наші контакти:
Адреса: 46020, м.Тернопіль, вул. Львівська, 5а

Телефон: (0352) 51-75-52, вн. 10-180, 10-181, 10-356 

Е-mail: ndi_ird@wunu.edu.ua

Науково-дослідні роботи

 Західноукраїнський національний університет пропонує до впровадження свої науково-дослідні роботи.


Наукову документацію та допомогу по впровадженню наукових розробок можна отримати шляхом заключення договору на створення (передачу) науково-технічної продукції.


Довідки можна отримати за адресою:

Науково-дослідна частина,

вул. Львівська, 5-А, м. Тернопіль, 46020,

Тел. (0352) 51-75-52, вн. 10-356

Е-mail:  ndi_ird@wunu.edu.ua