БУХГАЛТЕРСЬКА ЗВІТНІСТЬ 2022

Форма 1-дс_Баланс

Форма 2-дс_Звіт про фінансові результати

Форма 3-дс_Звіт про рух грошових коштів

Форма 4-дс_Звіт про власний капітал

Форма 5-дс_Примітки до фінансової звітності

Форма 2д_Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (2201040)

Форма 2д_Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (2201080)

Форма 2д_Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (2201160)

Форма 2д_Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (2201190)

Форма 2д_Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (2201390)

Форма 2д_Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (2201420)

Форма 2д_Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (2201700)

Форма 4-1д_Звіт про надходження і використання коштів (2201040)

Форма 4-1д_Звіт про надходження і використання коштів (2201160)

Форма 4-1д_Звіт про надходження і використання коштів (2201420)

Форма 4-2д_Звіт про надходження і використання коштів (2201160)

Форма 7д_Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (2201040)

Форма 7д_Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (2201160)

Форма 7д_Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (2201420)

Форма 7-1д_Звіт про заборгованість за окремими програмами (2201210)

Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість

Довідка про залишки коштів в іноземній валюті

Пояснювальна записка