БУХГАЛТЕРСЬКА ЗВІТНІСТЬ 2021

Баланс на 01.01.2022 р (Форма №1-дс)

Звіт про фінансові результати за 2021 рік (Форма №2-дс)

Звіт про рух грошових коштів за 2021 рік (Форма №3-дс)

Звіт про власний капітал за 2021 рік (Форма №4-дс)

Примітки до річної фінансової звітності за 2021 рік (Форма №5-дс)


Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за 2021 рік (Форма №2)

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги за 2021 рік (Форма №4-1)

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень за 2021 рік (Форма №4-2)

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами за 2021 рік (Форма №7)

Звіт про заборгованість за окремими програмами за 2021 рік (Форма №7-1)

Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків

Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не відображаються у формі №7