Соціально-гуманітарний факультет053 Психологія

Тимчасовий стандарт вищої освіти 2019

Тимчасовий стандарт вищої освіти 2020

Опис програми

Каталог вибіркових дисциплін


Перелік дисциплін:

Нормативні дисципліни

Вибіркові дисципліни


Зауваження та пропозиції стейкхолдерів