Навчально-науковий інститут публічного управління

Русін Віктор Миколайович

 Посада:  директор Навчально-наукового інституту публічного управління
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання:  доцент

Контакти:

Адреса: м. Тернопіль, Майдан Перемоги, 3
Кабінет: 3304
Телефон: (0352) 51-75-36, вн. 13-302

Телефон моб.: +38(098)963-10-62
Е-mail: v.rusin@wunu.edu.ua


Навчально-науковий інститут публічного управління

  

Колектив навчально-наукового інституту публічного управління ЗУНУ здійснює професійне навчання, яке включає в себе підготовку та підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» за галуззю знань 28 «Публічне управління та адміністрування» за освітньо-професійною програмою

-    Державна служба.

Навчання здійснюється за державним замовленням Національного агентства України з питань державної служби та за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб відповідно до укладеного договору (контракту) та правил прийому до Західноукраїнського національного університету.

На навчання за державним замовленням за заочною формою навчання приймаються державні службовці, посади яких належать до підкатегорії Б3 категорії «Б», категорії «В» та посадові особи місцевого самоврядування, посади яких віднесені до п’ятої-сьомої категорії посад в органах місцевого самоврядування, які здобули ступінь вищої освіти магістра/бакалавра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, працюють в органах державної влади чи органах місцевого самоврядування, мають стаж державної служби або служби в органах місцевого самоврядування не менш як один рік на момент подання документів до приймальної комісії (постанова КМУ №789 від 29.07.2009 року із наступними змінами).

Після завершення навчання в інституті випускники отримують комплексну базу знань, яка в подальшому допоможе поєднати триєдині якості – компетентність, професіоналізм і лідерство в єдине ціле. Враховуючи форму навчання і наявність місця роботи, випускники мають можливість використати набуті знання в подальшому кар’єрному рості і приймати участь у конкурсах на заняття вищих посад в органах влади. Випускники інституту спроможні самостійно аналізувати, формувати та реалізувати публічну політику, ефективно впроваджувати у практику управлінські функції, надавати якісні послуги, сприяти інноваційним процесам з використання інструментарію сучасного врядування та публічного менеджменту.

Інститут активно співпрацює з обласними та районними адміністраціями, територіальними органами виконавчої влади, обласними та районними радами, міськими, селищними та сільськими громадами Тернопільської, Львівської, Волинської, Чернівецької, Закарпатської, Хмельницької, Вінницької областей та м. Київ.

У квітні 2019 року підписано Меморандум про співпрацю мж університетом та Національним агентством України з питань державної служби з метою продовження співробітництва у сфері професійного навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.

У тому ж році укладено новий Договір про співробітництво між Тернопільською обласною адміністрацією, Тернопільською обласною радою та університетом, в якому основним пунктом є професійне навчання.

Інститут спільно з випускними кафедрами університету здійснює міжнародну співпрацю із зарубіжними партнерами:         Вроцлавським економічним університетом (Республіка Польща); Малопольська школа публічного управління (Республіка Польща); Вища школа економіки та менеджменту державного управління (республіка Словаччина).

На базі університету здійснюється щорічне підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування за загальними професійними (сертифікатними) та загальними короткостроковими програмами за рахунок коштів Національного агентства України з питань державної служби.

  

Якщо у вас виникли запитання стосовно:

вступу, організації навчального процесу, співпраці з науковцями +38(098)963 10 62, Русін Віктор Миколайович

оплати за навчання, оформлення довідок, заяв і т.д. – +38(096)804 80 27, Гульовата Олександра Казимирівна

 

Долучайтесь до нас у соцмережах:

         

Наші контакти

Майдан Перемоги, 3, корпус №3, м. Тернопіль, 46009

тел. моб. +38(098)963 10 62 

Телефон: (0352) 51-75-36, вн. 13-302

Е-mail: nnipu@wunu.edu.ua


Спеціалісти деканату ННІПУ

Гульовата Олександра Казимирівна

 Посада: методист І категорії

Контакти:
Адреса: м. Тернопіль, Майдан Перемоги, 3
Кабінет: 3304
Телефон: (0352) 51-75-36, вн. 13-302
Телефон моб.:  +38(096)804 80 27
Е-mail: nnipu@wunu.edu.ua