Директор навчально-наукового інституту інноваційних освітніх технологій

Брич Василь Ярославович

Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: професор
Aкадемік Академії економічних наук

Контакти:
Телефон: (0352) 47-58-50
Внутрішні телефони: 10-041, 10-042
Кабінет:
E-mail: v.brych@wunu.edu.ua


У 1992 р. В.Я. Брич вступив до аспірантури Тернопільського інституту народного господарства, де після завершення навчання працював викладачем, старшим викладачем, доцентом. У 1996 р. захистив кандидатську дисертацію «Вдосконалення механізму регулювання регіонального ринку праці». У 2000 р. вступив до докторантури Ради по вивченню продуктивних сил України НАН України (м. Київ). У 2004 р. в Інституті регіональних досліджень (м. Львів) захистив докторську дисертацію «Трансформація ринку праці та її вплив на рівень життя населення».
Професор В.Я. Брич проводить значну наукову та навчально-методичну роботу, викладає фундаментальні та професійно зорієнтовані дисципліни: «Європейська інтеграція України», «Управління бізнесом», «Менеджмент персоналу», керує дипломними, магістерськими, кандидатськими та докторськими роботами. Працював у спеціалізованій вченій раді Донецького національного університету (2008–2013 рр.), спеціалізованій вченій раді Одеського державного економічного університету (2005–2008 рр.), заступником голови секції навчально-методичної комісії Міністерства освіти і науки України (2010–2012 рр.), заступником голови експертної ради з менеджменту і торгівлі МОН молоді та спорту (2010–2013 рр.), заступником голови робочої групи з розробки Стратегії розвитку туризму в Тернопільській області (2015 р.), членом спеціалізованої вченої ради Тернопільського національного економічного університету та Львівського університету бізнесу і права, є одним із розробників значної кількості регіональних програм зайнятості населення. З 2000 р. академік Академії економічних наук України. В 2006 р. очолив кафедру менеджменту Тернопільського національного економічного університету. З 2013 р. – проректор з науково-педагогічної роботи ТНЕУ.
Автор більше півтори сотні наукових робіт, у т.ч. монографій «Регулювання ринку праці: регіональні аспекти» (1997 р.), «Трудовий потенціал АПК» (2002 р.), «Регіональний ринок праці» (2003 р.), «Трансформація ринку праці та проблеми підвищення життєвого рівня населення» (2004 р.), «Трудова міграція населення регіону» (2014 р.), брав участь у написанні підручників, посібників, зокрема «Менеджмент», «Менеджмент персоналу», «Психологія управління», «Креативний менеджмент», «Організація туризму», «Туроперейтинг».
Коло наукових інтересів вченого: ринок праці, зайнятість, рівень життя, соціальна політика, менеджмент персоналу, туризм.

Заступник директора навчально-наукового інституту інноваційних освітніх технологій

Гунько Сергій Іванович

Науковий ступінь: 
Вчене звання: 


Контакти:
Телефон: (0352) 47-58-51
Внутрішній телефон: 13-203
Кабінет: 3203 А
E-mail: nniiot@wunu.edu.ua

Заступник директора навчально-наукового інституту інноваційних освітніх технологій

Питель Святослав Васильович

Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Телефон: (0352) 47-58-51
Внутрішній телефон: 13-203
Кабінет: 3203 А
E-mail: s.pytel@wunu.edu.ua, nniiot@wunu.edu.ua

Навчально-науковий інститут інноваційних освітніх технологій

Навчально-науковий інститут інноваційних освітніх технологій (ННІІОТ) створений 29.08.2013 року. ННІІОТ є навчальним, науковим і культурно-освітнім структурним підрозділом Західноукраїнського національного університету.  Навчально-науковий інститут інноваційних освітніх технологій здійснює організаційно-методичне забезпечення підготовки фахівців за заочною, заочно-дистанційною, дистанційною і екстернатною формами навчання, довузівської, післядипломної підготовки та підготовки молодших спеціалістів, функціонування університетського бізнес-інкубатора, реалізації короткотермінових програм бізнес-освіти, організації електронних освітніх сервісів і моніторингу якості освітньої діяльності, керівництво та координацію діяльності  навчально-консультаційних центрів ЗУНУ.

Для організаційно-методичного забезпечення навчального процесу і наукової діяльності у структурі інституту функціонують:

 

 

Для організаційно-методичного забезпечення навчального процесу і наукової діяльності у структурі інституту функціонують:

  • центр заочного та дистанційного навчання;
  • відділ післядипломної освіти та підвищення кваліфікації;
    • навчально-науковий центр з вивчення іноземних мов;
    • центр інноваційного розвитку та тренінгів.

  

Адреса: майдан Перемоги, 3,

(3 корпус, 2-й поверх),

м. Тернопіль, 46009.

E-mail: nniiot@wunu.edu.ua 

Сайт: http://nniiot.tneu.edu.ua