Центр медіації ЗУНУ

Баран Анжеліка Володимирівна

Посада: керівник центру медіації ЗУНУ
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Кабінет: 313
Телефон: (0352)25-36-14*15-232
E-mail: a.baran@wunu.edu.ua 

Центр медіації ЗУНУ

 Основною метою діяльності Центру медіації ЗУНУ є об’єднання науковців, фахівців у сфері медіації, органів державної влади, громадських організацій, а також формування в Університеті та на регіональному рівні експертного середовища для позасудового вирішення спорів.

Центр відповідно до мети реалізує такі завдання:

- налагодження співпраці із закладами вищої освіти України, органами влади і місцевого самоврядування, науковими центрами, установами, підприємствами, неурядовими організаціями з питань медіації;

- організація і проведення інформаційно-аналітичних, наукових заходів, таких як тренінги, семінари, конференції, форуми та ін. з питань медіації;

- розробка освітніх і навчальних програм, навчальних курсів з позасудового вирішення спорів;

- супровід спорів на всіх його етапах – від організації переговорів, до його вирішення або лише на певному його етапі;

- розвиток міжнародної співпраці з іноземними освітніми закладами, установами та організаціями, які здійснюють діяльність в сфері - позасудового вирішення спорів;

- інші завдання, що пов’язані із основними напрямками діяльності юридичного факультету та Університету.

Напрями діяльності Центру:

проведення дослідницької, аналітичної, організаційної та інформаційної роботи;

вивчення іноземного досвіду в сфері позасудового вирішення спорів;

запровадження нових інструментів неформальної освіти, включаючи організацію навчальних курсів, дебатів, ділових ігор, тренінгів тощо, а також реалізацію відповідних форм навчання для студентів, науково-педагогічного персоналу Університету, іншим зацікавленим особам в сфері позасудового вирішення спорів;

підтримка діяльності лабораторії медіації як комунікаційного майданчика, учасниками якого можуть бути фахівці в сфері медіації, школярі, студенти, аспіранти, молоді науковці, викладачі та інші особи, які цікавляться питаннями позасудового вирішення спорів в Україні та закордоном;

участь у виконанні українських та міжнародних освітніх проектів, програм;

забезпечення проведення освітніх та навчальних курсів в сфері медіації в Університеті;

здійснення міжнародного співробітництва та партнерства у межах наданих повноважень на підставі угод, укладених Університетом.

Реалізація поставлених перед Центром завдань здійснюється за рахунок збереження та примноження наукового потенціалу Університету, впровадження нових форм організації наукових досліджень, залучення альтернативних джерел фінансування дослідницьких проектів, створення конструктивних механізмів міжнародного співробітництва тощо.

Наші контакти: