Оголошення про конкурс 20.10.2021

Західноукраїнський національний університет IV рівня акредитації відповідно до Закону України «Про вищу освіту» оголошує конкурс на заміщення посад:

 • професора кафедри фундаментальних та спеціальних дисциплін Нововолинського навчально-наукового інституту економіки та менеджменту ЗУНУ;
 • доцента кафедри міжнародного туризму і готельного бізнесу;
 • старшого викладача кафедри екології та охорони здоров’я (0,25 ст.);
 • викладача кафедри іноземних мов та інформаційно-комунікаційних технологій (0,5 ст.);
 • старшого викладача кафедри комп’ютерних наук (1,5 ст.);
 • викладача кафедри комп’ютерних наук (0,75 ст.);
 • професора кафедри кримінального права та процесу;
 • професора кафедри менеджменту, публічного управління та персоналу (0,25 ст.);
 • професора кафедри міжнародних відносин та дипломатії;
 • викладача кафедри міжнародних відносин та дипломатії (0,25 ставки);
 • старшого викладача кафедри міжнародних відносин та дипломатії (0,25 ст.);
 • завідувача кафедри міжнародних відносин та дипломатії;
 • доцента кафедри бізнес-аналітики та інноваційного інжинірингу (0,25 ст.);
 • старшого викладача кафедри освітології і педагогіки (1,5 ст.);
 • старшого викладача кафедри податків та фіскальної політики (0,25 ст.);
 • викладача кафедри правознавства і гуманітарних дисциплін Вінницького навчально-наукового інституту економіки ЗУНУ (1,25 ст.);
 • доцента кафедри правознавства і гуманітарних дисциплін Вінницького навчально-наукового інституту економіки ЗУНУ (0,25 ст.);
 • викладача кафедри філософії та політології;
 • старшого викладача кафедри філософії та політології (0,25 ст.);
 • доцента кафедри фінансів, банківської справи та страхування Вінницького навчально-наукового інституту економіки ЗУНУ (0,25 ст.);
 • доцента кафедри фундаментальних та спеціальних дисциплін Нововолинського навчально-наукового інституту економіки та менеджменту ЗУНУ (0,75 ст.);
 • старшого викладача кафедри фундаментальних та спеціальних дисциплін Чортківського навчально-наукового інституту підприємництва і бізнесу (0,5 ст.).

Вимоги до кандидатур на посади: науковий ступінь кандидата/доктора   наук.

Термін подання документів – один місяць з дня опублікування оголошення.

Перелік документів, які подаються на ім’я ректора університету: заява про участь у конкурсі; особовий листок з обліку кадрів; автобіографія; засвідчені в установленому порядку копії документів про вищу освіту, наукові ступені і вчені звання; список наукових та навчально-методичних праць і винаходів.

Додаткова інформація щодо основних функціональних обов'язків, розміру та умов оплати праці надається кадровою службою. (Працівники ЗУНУ для участі у конкурсі подають заяву на ім'я ректора, оновлений список наукових та навчально-методичних праць).

Документи надсилати за адресою: ЗУНУ, вул. Львівська, 11, м. Тернопіль, 46020. Детальніше з умовами конкурсу можна ознайомитись у вченого секретаря ЗУНУ за тел. (0352) 47-50-62.