Хмельницький навчально-науковий центр

Хмельницький навчально-науковий центр

  

Хмельницький навчально-науковий центр - структурний підрозділ Західноукраїнського національного університету, який здійснює  організаційно-методичне забезпечення підготовки фахівців за заочною, заочно-дистанційною, дистанційною і екстернатною формами навчання, довузівської, післядипломної підготовки та підготовки молодших спеціалістів.

Метою діяльності центру є задоволення потреб регіонального ринку праці у відповідних фахівцях та наближення місця навчання здобувачів вищої освіти до їх місця проживання відповідно до пункту 9 статті 33 Закону України «Про вищу освіту».

Напрями діяльності центру:

-       освітня діяльність, пов`язана з підготовкою фахівців на бакалаврському рівні та освітньо-кваліфікаційному рівні магістр;

-       поповнення кадрового потенціалу підприємств і організацій всіх форм власності;

-       провадження наукової діяльності шляхом проведення наукових досліджень;

-       забезпечення творчої діяльності учасників освітнього процесу.

Основні завдання центру:

- надання освітніх послуг Університетом через Центр відповідно до стандартів освітньої діяльності та стандартів вищої освіти;

- підготовка фахівців за для здобуття ступеня бакалавр та освітньо-кваліфікаційного рівня магістр;

- формування соціально зрілої, творчої особистості,виховання морально,психічно і фізично здорового покоління громадян;

          - забезпечення набуття студентами знань у певній галузі,підготовка їх до професійної діяльності;

          - просвітницька діяльність.

У Хмельницькому навчально-науковому центрі здійснюється навчання за спеціальностями:

-       «Фінанси,банківська справа та страхування» (за спеціалізацією «Управління митною справою»);

-       «Правоохоронна діяльність» (за спеціалізацією «Економічна безпека та фінансові розслідування»);

-       «Правознавство»;

-       «Професійна освіта»;

-       «Менеджмент» (за освітньою програмою «Менеджмент в закладах охорони здоров`я»;

-       «Публічне управління та адміністрування»

 

Якщо у вас виникли запитання стосовно:

вступу телефонуйте +380 67 945 5171, (0382)76 49 06 Пунда Анастасія Вячеславівна

організації навчального процесу телефонуйте +380 97 508 21 77, (0382) 76 49 20 Лісовська Лариса Миколаївна

Долучайтеся до нас у соціальних мережах:

         

Наші контакти:
Адреса:  29000 м. Хмельницький, вул. Володимирська, 92
Телефон/факс: (0382) 76 49 06  
E-mail: a.punda@wunu.edu.ua 

Співробітники центру