Кам'янець-Подільський навчально-науковий центр

Мозолюк Тетяна Миколаївна

Посада: директор Кам’янець-Подільського навчально-наукового центру, викладач ДВНЗ «Кам’янець-Подільський індустріальний коледж»
Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук
Педагогічне звання: викладач-методист


Контакти:
Адреса: м. Кам’янець-Подільський, вул. Суворова, 17
Кабінет: 10
Телефон: 0(3849) 2-11-32, вн. 21-501#
E-mail: t.mozoliuk@wunu.edu.ua 


Кам'янець-Подільський навчально-науковий центр ЗУНУ

Кам’янець-Подільський навчально-науковий центр – структурний підрозділ Західноукраїнського національного університету, який здійснює освітню діяльність щодо підготовки фахівців без відриву від виробництва за рівнями вищої освіти з обраних напрямів підготовки та спеціальностей.

Метою діяльності центру є втілення в життя принципів єдності, наступності, безперервності і різноманітності систем підготовки фахівців всіх рівнів шляхом координації діяльності навчальних закладів для підготовки висококваліфікованих фахівців в системі ступеневої освіти, спільного використання матеріально-технічної бази та розробки науково-методичного забезпечення навчального процесу.

Напрями діяльності Центру:

-   планування, організація, нормативне забезпечення і контроль провадження освітнього процесу з підготовки здобувачів ступенів бакалавра і магістра у віддаленому структурному підрозділі;

-   розроблення графіків освітнього процесу та атестації здобувачів ступенів бакалавра і магістра;

-   контроль виконання розкладів навчальних занять і екзаменаційних сесій, відвідування занять студентами;

-   облік та аналіз результатів семестрового підсумкового контролю та атестації здобувачів ступенів бакалавра і магістра;

-   контроль оформлення студентської навчальної і випускної документації, наказів про рух студентського контингенту і випуск фахівців, формування та зберігання особових справ студентів;

-   формування контингенту студентів;

-   розподіл аудиторного фонду для проведення навчальних занять і екзаменаційних сесій, контроль його використання;

-   надання офіційної звітності.

 

Основне завдання центру: здійснення освітньої діяльності за заочно-дистанційною формою навчання, що забезпечує здобуття особами вищої освіти відповідного ступеня за обраними спеціальностями.

  

Якщо у вас виникли запитання стосовно:

вступу телефонуйте - (067) 6613028

організації навчання за заочно-дистанційною формою - - (067) 6613028

Долучайтеся до нас у соціальних мережах:

         


Наші контакти:

Хмельницька область, м.Камянець-Подільський, вул. Суворова, 17, каб 10.

Телефон: 0(3849) 2-11-32, вн. 21-501#; моб. (067) 6613028

E-mail: kam-pod@wunu.edu.ua

Спеціалісти центру

Загура Валентина Олегівна

 Посада: спеціаліст

Контакти:
Адреса: м. Кам’янець-Подільський, вул. Суворова, 17
Кабінет: 10
Телефон: 0(3849) 2-11-32, вн. 21-501#
E-mail:  kam-pod@wunu.edu.ua