Директор Кам’янець-Подільського навчально-наукового центру

Мозолюк Тетяна Миколаївна

Посада: директор Кам’янець-Подільського навчально-наукового центру, викладач ДВНЗ «Кам’янець-Подільський індустріальний коледж»
Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук
Вчене звання: викладач-методист


Контакти:
Телефон: (03849) 2-11-32
E-mail: tneu_kam@ukr.net
Адреса: м. Кам’янець-Подільський, вул. Суворова, 17


У 1995 році закінчила фізико-математичний факультет Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту імені В. П. Затонського за спеціальністю «Математика». Присвоєно кваліфікацію спеціаліста «Вчитель математики, інформатики та обчислювальної техніки».  Працювала у ТзОВ «Проектно-конструкторське бюро автоматизованих систем управління» на посаді педагога-організатора. З 2005 року працює у ДВНЗ «Кам’янець-Подільський індустріальний коледж» на посаді викладача математики та інформатики.
У 2012 році на підставі прилюдного захисту дисертації присуджено науковий ступінь кандидата педагогічних наук із спеціальності 13.00.02 − теорія та методика навчання (технічні дисципліни).
Коло наукових інтересів: інноваційні педагогічні технології; методика навчання фахових комп’ютерних дисциплін.Кам'янець-Подільський навчально-консультаційний центр ТНЕУ

Історична довідка. 

Співпраця Тернопільського національного економічного університету та Камянець-Подільського індустріального коледжу розпочалась з настанням ХХІ ст. 14 червня 2000 році було створено Кам'янець-Подільський навчально-консультаційний центр ТНЕУ для практичної реалізації положень навчального комплексу «Смотрич», до якого згідно із наказом міністра освіти і науки України № 202 від 14 червня 2000 року увійшли Тернопільська академія народного господарства (з вересня 2006 року Тернопільський національний економічний університет) та Кам'янець-Подільський індустріальний технікум (з вересня 2007 року Кам'янець-Подільський індустріальний коледж).
Метою створення навчального комплексу «Смотрич» наказом визначено втілення в життя принципів єдності, наступності, безперервності і різноманітності систем підготовки фахівців всіх рівнів шляхом координації діяльності навчальних закладів, що входять до об'єднання для підготовки висококваліфікованих фахівців в системі ступеневої освіти, спільного використання матеріально-технічної бази, розробки науково-методичного забезпечення навчального процесу.
Кам'янець-Подільський навчально-консультаційний центр розташовувався на площах, наданих Кам'янець-Подільським індустріальним коледжем. Згідно договору оренди від 15.06.2006 року №594 Тернопільський національний економічний університет орендує для навчального центру аудиторний фонд коледжу загальною площею 1831 кв. м. для організації навчального процесу у другій половині дня.
З 2000 р. по 2015 р. Кам’янець-Подільський навчально-консультаційний центр очолювала Пономарчук Наталя Степанівна – викладач-методист вищої категорії, відмінник освіти України.
У 2016 році (наказ №5 від 11 січня 2016 року) створено Кам’янець-Подільський навчально-науково-виробничий центр ТНЕУ, керівником  якого призначена Мозолюк Тетяна Миколаївна – викладач-методист вищої категорії, кандидат педагогічних наук.
Навчальний процес у центрі побудовано на принципі формування у студентів і викладачів високої відповідальності за результати навчання. Цьому сприяє належний рівень забезпечення навчального процесу цілісним комплексом навчальних засобів: підручниками, навчально-методичними посібниками для самостійного вивчення дисциплін, практикумами, загальноуніверстетським порталом електронних навчальних ресурсів, доступом до мережі Інтернет тощо.
З 15 грудня 2016 року Кам’янець-Подільський навчально-науково-виробничий центр ТНЕУ перейменовано у Кам’янець-Подільський навчально-науковий центр ТНЕУ (Наказ № 733 від 8 грудня 2016 року).

 Характеристика діяльності Кам’янець-Подільського Навчально-Наукового Центру
З метою координації діяльності закладів освіти для підготовки висококваліфікованих фахівців в системі ступеневої освіти, спільного використання матеріально-технічної бази, розробки науково-методичного забезпечення навчального процесу наказами міністра освіти і науки України № 201 та 202 від 14 червня 2000 року створено навчальний комплекс "Смотрич" у складі Тернопільської академії народного господарства (з вересня 2006 року Тернопільський національний економічний університет) та Кам'янець-Подільського індустріального технікуму (з вересня 2007 року Кам'янець-Подільський індустріальний коледж) та структурний підрозділ Тернопільської академії народного господарства – навчально-консультаційний центр у м. Кам'янець-Подільський, розміщений на площах, наданих Кам'янець-Подільським індустріальним технікумом. Згідно договору оренди від 15.06.2006 року №594 навчальний центр орендує  аудиторний фонд коледжу загальною площею 1831 кв.м. для організації навчального процесу у другій половині дня.
Метою діяльності центру є втілення в життя принципів єдності, наступності, безперервності і різноманітності систем підготовки фахівців всіх рівнів шляхом координації діяльності навчальних закладів, що входять до об'єднання та на основі тісної інтеграції навчання з наукою і виробництвом.
Навчальний процес у навчально-науковому центрі ТНЕУ побудовано на принципі формування у студентів і викладачів високої відповідальності за результати навчання. Цьому сприяє належний рівень забезпечення навчального процесу цілісним комплексом навчальних засобів: підручниками, навчально-методичними посібниками для самостійного вивчення дисциплін, практикумами загальноуніверстетським порталом електронних навчальних ресурсів, доступом до мережі Інтернет, тощо.