Завідувач кафедри міжнародної економіки

Куриляк Віталіна Євгенівна

Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: професор
Дійсний член Академії економічних наук України з спеціальності «Міжнародні економічні відносини» (2002 р.).


Контакти:

Кабінет: 1204
Телефон: 47-50-75,  067-675-25-93

Кафедра міжнародної економіки

 

Кафедра міжнародної економіки створена за наказом ректора № 248  від 25 травня 2009 року  шляхом розподілу кафедр. Історія кафедри розпочалася у 1993 році, коли було створено кафедру менеджменту та міжнародної економіки, фінансово-кредитних відносин і маркетингу, що з того часу пройшла довгий шлях розвитку і сьогодні є однією з інноваційних і провідних кафедр Класичного університету Тернополя. Першим завідувачем кафедри був Савельєв Євген Васильович, який є доктором економічних наук, професором, віце-президентом Академії економічних наук України, вченим у галузі міжнародної економіки і маркетингу. З 2016 року кафедру очолює доктор економічних наук, професор Куриляк Віталіна Євгенівна.

Кафедра міжнародної економіки – лідер в Україні у підготовці науковців вищої кваліфікації. За останні роки 7 викладачів захистили дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.02 – «Світова економіка і міжнародні економічні відносини»: Іващук І. О., Куриляк В. Є., Лизун М. В., Колінець Л. Б., Зварич, Р. Є., Ліщинський І. О., Зварич І. Я., які успішно розвивають економічну науку і виховують майбутніх економістів-міжнародників.

 

Основними конкурентними перевагами кафедри є:

  1. Англомовна програма з міжнародної економіки, випускники якої користуються великим попитом на вітчизняному і світовому ринках праці завдяки тому, що вони не лише вільно володіють англійською мовою, а й здобували освіту цією мовою. #ЗУНУ першим в Україні започаткував таку програму і цей досвід починають використовувати деякі інші університети.
  2. Єдина в Україні унікальна німецькомовна програма з міжнародної економіки, яка дає можливість вивчити німецьку мову за участі викладачів Німеччини, частково навчатися в #Технічному університеті Дрездена (Technische Uniwersität Dresden – TUD) і отримувати для цього фінансування Німецької служби академічних обмінів – #DAAD (місячна стипендія нашим студентам в Німеччині 500 євро). Вивчення німецької мови студентами здійснюється викладачами TDU в Тернополі з нуля і безкоштовно. Поглибити мовні знання можна у літній школі в Німеччині.
  3. Єдина в Україні франкомовна освітня програма з міжнародної економіки. Програма розвивається за участі посольства Франції та інших франкомовних країн. При програмі створено навчально-методичний центр # «Інтеграційний хаб країн Азії і Африки»
  4. Освітня програма підготовки магістрів з державної служби за спеціальністю # «Публічне управління та адміністрування».
  5. Фундаментальна науково-дослідна робота на тему «Становлення альянсу Польщі, Чехії, Угорщини, Словаччини та України як Вишеградської п’ятірки: контекст регіональної економічної інтеграції»; терміни виконання: 2019-2021; обсяг фінансування 1,2 млн. грн.
  6. Розвиток навчального процесу здійснюється за сприянням Європейської комісії, яка фінансує розробку навчального модуля «Європейська регіональна політика: баланс локальних, національних і пан’європейських інтересів» з фонду імені засновника Європейського Союзу Жана Моне обсягом 27,2 тис. євро.
  7. Видання щоквартального журналу # «Journal of European Economy», у якому до 50% наукових статей представлені дослідниками Європи. До складу редколегії журналу залучені 37 українських і зарубіжних науковців, з них 17 науковців представляють країни Європейського Союзу. Багато-хто з них сприяє нашим студентам в отриманні європейських грантів на навчання і практику.

Пріоритетними напрямами роботи кафедри міжнародної економіки є:

>  вдосконалення існуючих та впровадження нових дисциплін у навчальний процес, які необхідні фахівцям на ринку праці;

>  розширення міжнародних наукових зв'язків;

>  проведення досліджень з актуальних проблем світової економіки та міжнародних економічних відносин, а також впровадження їхніх результатів в економіку країни та в освітній процес.

Кафедра є випусковою з підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою «Міжнародна економіка» спеціальності «051 Економіка» та здійснює підготовку магістрів державної служби за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування», освітньо-професійною програмою «Публічне управління міжнародним співробітництвом».

 

Протягом навчання на бакалаврському рівні за освітньо-професійною програмою «Міжнародна економіка» студенти мають можливість  проходити семестрове навчання і стажування в університетах-партнерах.

 

 З метою якісного викладання, ефективного вивчення студентами дисциплін, робота кафедри спрямована на створення комплексів науково-методичного забезпечення дисциплін, на проведення лекційних та практичних занять із застосуванням мультимедійної техніки.  

 

На базі кафедри реалізується Українсько-Німецька факультет-програма спільно з Технічним університетом Дрездена (Technische Universität Dresden – TUD). Вона фінансується Німецькою службою академічних обмінів (Deutsche Akademische Austauschdienst – DAAD). Студенти освітньої програми «Міжнародна економіка» слухають лекції німецьких професорів, а на третьому курсі мають можливість продовжувати навчання у TUD з отриманням німецької стипендії. В Німеччині зі студентів не стягується плата за навчання. На першому і другому курсах у викладанні німецької мови беруть участь як викладачі ЗУНУ, так і TUD.

 

Підготовка фахівців за освітньою програмою «Міжнародна економіка» здійснюється англійською і французькою мовами. Для цього розроблені англомовна і франкомовні програми з міжнародної економіки. На цих програмах навчаються як українські, так й іноземні студенти. Їх обрали більше 100 студентів з 22 країн світу. Набувають популярності ці програми і серед громадян України через зростання попиту великого бізнесу на фахівців, які не лише знають іноземну мову, а й навчалися іноземною мовою.

 

Професорсько-викладацький склад кафедри нараховує 14 осіб: з них – 7 докторів  економічних наук; 7 кандидатів економічних наук, в т.ч., доценти – 3 особи; викладачів – 4 особи. Всі викладачі кафедри вільно володіють іноземними мовами, пройшли довготермінові стажування за кордоном, публікують результати своїх досліджень як в Україні, так і у відомих зарубіжних наукових виданнях, беруть участь у міжнародних наукових конференціях.

 

Кафедра щорічно організовує в одній з європейських країн міжнародну наукову конференцію з проблем міжнародних економічних відносин України та проводить Всеукраїнську конференцію студентів та молодих вчених, до участі в яких запрошуються також студенти зарубіжних вузів-партнерів ЗУНУ.

 

Нові наукові та практичні результати, отримані викладами кафедри при виконанні науково-дослідних робіт апробовані та опубліковані у міжнародних та вітчизняних фахових виданнях та матеріалах конференцій різного рівня. 

 

Контактна інформація: 

Адреса: вул. Львівська, 11 (кім. 1201, І-ий корпус),

м. Тернопіль, 46004
Телефон: (0352) 47-50-75

Внутрішній: 11-174
E-mail: kafedra.mе@wunu.edu.ua

Сайт кафедри: http://kafme.org.ua


Професорсько-викладацький колектив

Іващук Ірина Олегівна

Посада: професор, директор ННІМЕВ ім. Б.Д.Гаврилишина
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: професор

Контакти:
Кабінет: 1206
Телефон:+380(352)475-075
Факс:+380(352)436-041
E-mail: iryna.iva2@gmail.com

Савельєв Євген Васильович

Посада:професор 
Науковий ступінь:
доктор економічних наук,
Вчене звання: професор
Дійсний член Академії економічних наук України, вчений у галузі міжнародної економіки і маркетингу. 

Контакти:
Кабінет:1201
Телефон: 47-50-75, 11174
E-mail: yev.savelyev@gmail.com

 


Лизун Марія Володимирівна

Посада: професор 
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: професор

Контакти:
Кабінет: 1201
Телефон: 47-50-75, 11174
E-mail: m.lyzun@wunu.edu.ua, mlysun@ukr.netКолінець Леся Богданівна

Посада: професор 
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Кабінет: 1201
Телефон: 47-50-75, 11174
E-mail: l.kolinets@wunu.edu.ua, kolinets@i.ua


Ліщинський Ігор Орестович

Посада: професор 
Науковий ступінь: доктор економічних наук 
Вчене звання: доцент

Контакти:
Кабінет: 1201 
Телефон: 47-50-75, 11174
E-mail: lio@wunu.edu.ua, lischynigor@ukr.net


Зварич Ірина Ярославівна

 Посада: доцент 
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Кабінет:1202
Телефон:47-50-75, 11174
Комар Наталя Володимирівна

Посада: доцент кафедри міжнародної економіки
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Кабінет: 1201
Телефон: 47-50-75, 11174
E-mail: n.komar@wunu.edu.ua, nkomar@ukr.net


Пораденко Олена Сергіївна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Кабінет: 1201
Телефон: 47-50-75, 11174
E-mail: o.karas@wunu.edu.ua, olenakaras1@gmail.com


Рожко Алла Олександрівна

Посада: доцент 
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Кабінет:1201
Телефон:47-50-75, 11174
E-mail:a.rozhko@wunu.edu.ua 


Уніят Алла Володимирівна

Посада: доцент 
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент


Контакти:
Кабінет:1201
Телефон:47-50-75, 11174
E-mail: a.uniyat@wunu.edu.ua, alla_un@ua.fm


Ліфанова Мар'яна Ігорівна

Посада: старший викладач 
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання:


Контакти:
Кабінет:1201
Телефон:47-50-75, 11174
E-mail: lifanovamaryana@gmail.com


Пижик Олександр Андрійович

Посада: старший викладач 
Науковий ступінь: 
Вчене звання:


Контакти:
Кабінет:1201
Телефон: 47-50-75, 11174
E-mail: puzhuk.o.a@ukr.net


Герман Людмила Тарасівна

Посада: викладач 
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання:


Контакти:
Кабінет:1201
Телефон: 47-50-75, 11174
E-mail: laly07260605@gmail.com


Василик Ольга Михайлівна

Посада: викладач 
Науковий ступінь: 
Вчене звання:


Контакти:
Кабінет:1201
Телефон: 47-50-75, 11174
E-mail: o.vasylyk@wunu.edu.ua


Ліфанова Павліна Олексіївна

Посада: інженер 1 категорії


Контакти:
Кабінет:1201
Телефон: 47-50-75, 11174
E-mail: pavlinalifanova1@gmail.com
kafedra.me@wunu.edu.ua