Центр стратегічної аналітики та міжнародних студій

(ЦСАМС) – структурний підрозділ Університету, що здійснює навчально-просвітницьку, науково-дослідну та інформаційно-аналітичну діяльність. ЦСАМС створений відповідно до наказу ректора ТНЕУ № 946 від 26 грудня 2018 року.

 

Метою діяльності Центру є дослідження проблем формування стратегії політичного, правового та соціально-економічного розвитку України в контексті реалізації її зовнішньої політики, позиціонування в міжнародному середовищі на регіональному (європейському) та світовому рівнях, аналіз визначальних тенденцій функціонування системи міжнародних відносин.

 

Центр відповідно до мети реалізує основні завдання:

-         проведення дослідницької роботи з метою розробки та оприлюднення матеріалів щодо стратегії розвитку України в умовах сучасних трансформацій та викликів системи міжнародних відносин;

-         моніторинг, аналіз і прогнозування процесів державно-правового та соціально-економічного розвитку України, її залучення до міжнародного співробітництва на регіональному та глобальному рівнях, а також сучасних тенденцій розвитку системи міжнародних відносин;

-         провадження інноваційної діяльності, залучення студентів до науково-дослідної та інформаційно-просвітницької роботи, сприяння підготовці аспірантів; 

-         інші завдання, пов’язані з основними напрямами діяльності юридичного факультету та Університету.

 

Напрями діяльності Центру:

- налагодження співпраці з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, закладами освіти, науковими центрами, установами, підприємствами, неурядовими організаціями з питань формування стратегії політико-правового та соціально-економічного розвитку України, її зовнішньої політики в контексті новітніх странсформацій системи міжнародних відносин;

- організація і проведення навчально-просвітницьких заходів серед учнівської та студентської молоді, громадськості, зокрема, лекцій, дебатів, ділових ігор, тренінгів, тематичних екскурсій тощо, з метою отримання поглиблених знань та навичок критичного аналізу актуальних проблем внутрішнього розвитку України, стану її міжнародного середовища, тенденцій життя світового співтовариства, формування стратегії взаємодії нашої держави з іншими суб’єктами міжнародних відносин;

- організація і проведення наукових заходів, таких як конференції, круглі столи, семінари з питань стратегічного розвитку України в контексті новітніх трансформацій системи міжнародних відносин та викликів міжнародній безпеці;

- розробка методичних, аналітичних та інформаційних матеріалів, проектів нормативно-правових актів із вказаної тематики;

- підготовка проектних заявок на участь у грантових програмах, у тому числі від Європейського Союзу і НАТО, дипломатичних представництв та представництв неурядових організацій інших держав в Україні;

- співробітництво з представництвами міжнародних організацій, дипломатичними представництвами, освітніми та науковими центрами інших держав у межах наданих повноважень на підставі угод, укладених Університетом;

- висвітлення в засобах масової інформації результатів діяльності Центру.

Центр може проводити іншу, передбачену статутом Університету та не заборонену законодавством України діяльність, пов’язану із основними напрямками діяльності Університету.

 

Керівник ЦентруГрубінко Андрій Васильович, доктор історичних наук, професор кафедри теорії та історії держави і права.

 

Співробітники Центру:

 

Щербяк Юрій Адамович, доктор педагогічних наук, професор кафедри документознавства, інформаційної діяльності та українознавства;

 

Ухач Василь Зіновійович, кандидат історичних наук, доцент кафедри теорії та історії держави і права;

 

Іванюк Вікторія Двитрівна, викладач кафедри міжнародного права та міграційної політики Західноукраїнського національного університету;

 

Ковальський Олег , магістрант юридичного факультету ЗУНУ

 

Кучер Анна, студентка юридичного факультету ЗУНУ.

 

Почесний співробітник центруМартинов Андрій Юрійович, доктор історичних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу історії міжнародних відносин та зовнішньої політики України Інституту історії України НАН України.

 

Адреса:

46400 м. Тернопіль,

вул. Микулинецька 46а (каб. 302),

Центр стратегічної аналітики та міжнародних студій,

Юридичний факультет

 

Інтернет-адреса: csais.tneu@gmail.com

Фейсбук-сторінка: http://facebook.com/center.tneu/