Завідувач кафедри управління та адміністрування ІФННІМ ЗУНУ

Алексеєнко Людмила Михайлівна

Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: професор

Контакти:
Телефон: (0342) 75 46 22
Кабінет: 421
E-mail: l.alekseienko@wunu.edu.ua


Кафедра управління та адміністрування ІФННІМ ЗУНУ

Історія заснування кафедри управління та адміністрування Івано-Франківського навчально-наукового інституту менеджменту Західноукраїнського національного університету розпочинається з 1998 року і освітній процес кафедри поступово модернізується з урахуванням реформування системи вищої освіти, яка є визначаючим показником національно-культурного відродження, соціально-економічного і науково-технічного суверенітету України. За весь період своєї діяльності кафедра мала кілька поділів та реорганізацій, у результаті яких утворювалися інші кафедри. З 2011 до 2019 року вона носила назву кафедри обліку та фінансів. Із розширенням випускових спеціальності з вересня 2019 носить назву кафедри управління та адміністрування.

Мистецтво управління та адміністрування, управлінська культура стають вирішальними чинниками, що забезпечують успіх та незворотність реформ в Україні. Тому кафедра управління та адміністрування значну увагу приділяє практичній підготовці бакалаврів і магістрів, що мають бути здатними до свідомого й відповідального самовизначення, самостійного вибору та мобільності в реалізації власного життєвого шляху. Це забезпечується плідним співробітництвом з Державною фіскальною службою України, Державною казначейською службою України, Державною аудиторською службою України та Департаментом фінансів Івано-Франківської ОДА, громадськими організаціями економічного спрямування, а також з відомими підприємствами, з якими щороку проводяться круглі столи, Дні відкритих дверей, конкурси, співбесіди, тренінги для закріплення теоретичних, практичних навичок та працевлаштування здобувачів вищої освіти.

Кафедра є випусковою за спеціальностями: 

071 Облік і оподаткування;

072 Фінанси, банківська справа і страхування;

281 Публічне управління та адміністрування.

Необхідність підготовки компетентних фахівців детермінована ускладненням умов та характеру діяльності управлінців, зростанням ролі і значення їхньої професійної діяльності. Це визначає принципово нові вимоги до діяльності кафедри управління та адміністрування, спрямованої на підготовку і формування особистісних якостей фахівців, здатних вирішувати завдання та нести відповідальність у сегменті публічних і корпоративних фінансів, державної служби, банківської справи, страхування, біржової діяльності, а також фахівців, що володіють знаннями та навичками у сфері обліку і оподаткування, складання фінансової звітності згідно з законодавством.

Професійна компетентність підготовки здобувачів вищої освіти побудована на принципах безперервності та послідовності засвоєння ними необхідного обсягу систематичних науково-філософських, суспільно-політичних, предметних та соціально-функціональних знань і умінь, необхідних для відповідних особистісних якостей і ефективної професійної діяльності.

Головним завданням кафедри управління та адміністрування є формування фахівців високої кваліфікації в галузі управління та адміністрування, що є можливим лише за умови забезпечення високого науково-теоретичного, методичного і професійного рівня викладання та інноваційного супроводу навчального процесу з використанням колосальних управлінських знань.

Контакти:
Tелефон/факс: (0342) 75 46 22
Кабінет: 421
Адреса: 76000 м. Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 32

Сайт: http://ifim.wunu.edu.ua/index.php/kafedry/ko-f/informatsiia-pro-kafedru-oif 


Професорсько-викладацький колектив

Ляхович Галина Іванівна

Посада: професор, директор ІФННІМ
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Наукове звання: професор, заслужений працівник освіти України

Контакти:
Tелефон/факс: (0342) 75 42 08
E-mail: h.liakhovych@wunu.edu.ua
Кабінет: 428
Адреса: 76000 м. Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 32
 


Загурський Олександр Богданович

Посада: доцент 
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Tелефон/факс: (0342) 75 46 22
E-mail: o.zahurskyj@wunu.edu.ua
Кабінет: 421
Адреса: 76000 м. Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 32


Жекало Ганна Іванівна

Посада: доцент 
Науковий ступінь: кандидат політичних наук
Вчене звання: 

Контакти:
Телефон: (0342) 75 46 22
Кабінет: 421
E-mail: g.zhekalo@wunu.edu.ua
Адреса: 76000 м. Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 32


Вакун Оксана Володимирівна

Посада: доцент 
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Телефон: (0342) 75 46 22
Кабінет: 421
E-mail: o.vakun@wunu.edu.ua
Адреса: 76000 м. Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 32


Данилишин Володимир Іванович

Посада: доцент 
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Телефон: (0342) 75 46 22
Кабінет: 421
E-mail: v.danylyshyn@wunu.edu.ua
Адреса: 76000 м. Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 32


Дмитришин Марта Василівна

Посада: доцент 
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Телефон: (0342) 75 46 22
Кабінет: 421
E-mail: m.dmytryshyn@wunu.edu.ua
Адреса: 76000 м. Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 32


Синиця Світлана Михайлівна

Посада: доцент 
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:

Телефон: (0342) 75 46 22
Кабінет: 421
E-mail: s.synytsia@wunu.edu.ua
Адреса: 76000 м. Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 32


Стефанків Оксана Михайлівна

Посада: доцент 
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Телефон: (0342) 75 46 22
Кабінет: 421
E-mail: oksana_stefankiv@ukr.net
Адреса: 76000 м. Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 32


Фурса Тетяна Петрівна

Посада: доцент 
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Телефон: (0342) 75 46 22
Кабінет: 421
E-mail: t.fursa@wunu.edu.ua
Адреса: 76000 м. Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 32


Данилюк Марія Миколаївна

Посада: викладач 
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: 

Контакти:
Телефон: (0342) 75 46 22
Кабінет: 421
E-mail: m.danyliuk@wunu.edu.ua  
Адреса: 76000 м. Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 32


Заяць Марта Яремівна

Посада: доцент 
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: 

Контакти:

Телефон: (0342) 75 46 22
Кабінет: 421
E-mail: m.zayats@wunu.edu.ua
Адреса: 76000 м. Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 32


Готич Михайло Іванович

Посада: старший лаборант
Науковий ступінь:
кандидат філософських наук


Контакти:
Телефон: (0342) 75 46 22
Кабінет: 421
E-mail: m.hotych@wunu.edu.ua