Навчально-науковий інститут публічного управлінняДо уваги державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування!

 Тернопільський національний економічний університет оголошує набір слухачів у 2020 році на навчання за освітнім ступенем «Магістр» освітньо-професійною програмою «Державна служба» спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» на заочну форму навчання.Умови вступу на навчання за освітнім ступенем «магістр» за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» («Державна служба»)

Підготовка магістрів за освітнім ступенем «магістр» за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» (колишня «Державна служба») у Тернопільському національному економічному університеті здійснюється з 1996 р. і за цей період підготовлено 2336 осіб. Ліцензія на право надання освітніх послуг за освітнім ступенем «магістр» за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» діє відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 19.12.2016 р. №1565. Ліцензійний обсяг підготовки за даною спеціальністю за денною формою становить – 50 осіб, за заочною – 200 осіб.

У 2018р. отримано новий сертифікат про акредитацію даної спеціальності за освітньо-професійною програмою "Державна служба" зі строком дії до 1.07.2023р.

Навчання здійснюється за державним замовленням Національного агентства України з питань державної служби та за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб відповідно до укладеного договору та правил прийому до Тернопільського національного економічного університету.

За державним замовленням на навчання за заочною формою приймаються особи, що мають вищу освіту (бакалавр, спеціаліст, магістр), працюють в органах державної влади, посади яких належать до підкатегорії Б3 категорії Б та категорії В чи на посадах місцевого самоврядування, посади яких віднесені до 5-7 категорії, мають стаж державної служби або служби в органах місцевого самоврядування не менш як один рік без вікових обмежень. (Постанова КМУ №789 від 29.07.2009 р. із змінами, внесеними постановою КМУ №674 від 27.09.2016 р.).

Підготовка магістрів за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» у 2020-2021 н.р. буде здійснюватися за наступними освітньо-професійними програмами: 
       - «Публічне адміністрування»
       - «Управління публічними фінансами»
       - «Публічне управління міжнародним співробітництвом»
       - «Територіальне управління та місцеве самоврядування»
Прийом документів: з 2 квітня по 26 липня 2020 року.
Вступні випробування: з 27 липня по 31 липня 2020 року.
Зарахування слухачів на навчання проводиться:
- за державним замовленням -до 25 серпня;
- за кошти фізичних і юридичних осіб - до 30 вересня.
Навчання починається з 1 вересня.

Конкурсний відбір осіб на навчання здійснюється за результатами:

- вступного іспиту основ держави і права;

- вступного іспиту з основ економіки;

- вступного іспиту з іноземної мови;

співбесіди з питань, що стосуються державного управління.

Особи, які успішно склали вступні випробування, але не пройшли за конкурсом, зараховуються на навчання на контрактній основі за окремим договором в межах ліцензованого обсягу.

Для вступу у магістратуру необхідно подати:

заяву;

-  чотири фотокартки розміром 3х4см;

-  копії диплома про вищу освіту та додатка, трудової книжки, ідентифікаційного номера фізичної особи-платника податку, засвідчені в установленому порядку;

-  копії паспортів громадянина України та закордонного;

-  довідка з місця роботи про стаж державної служби чи служби в органах місцявого самоврядування, групу оплати праці, категорію та ранг;

-  4 конверти та папку на зав’язках.

Паспорт і військовий квиток (для військовозобов’язаних) подаються особисто.

 

Просимо подавати документи за адресою: 46020, м. Тернопіль, вул.Львівська 11, корпус 1, приймальна комісія.

З усіх питань прийому звертатися за адресою:

46020, м. Тернопіль, б-р. Т. Шевченка, 9
корпус 10, кімн. 21-25
робочі дні з 9.00 до 17.15
тел. (факс) 8 (0352) 52 19 50
E-mail: nnipu@wunu.edu.ua