Завідувач кафедри прикладної математики

Мартинюк Олеся Миронівна

Науковий ступінь:  кандидат фізико-математичних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Е-mail: o.martyniuk@wunu.edu.ua
Телефон: 475050*12319
Кабінет:Кафедра прикладної математики

 У ринкових умовах господарювання математичні методи стають важливим аргументом для отримання більш глибоких і повних знань про кількісні та якісні сторони економічного механізму тих чи інших процесів і явищ. Стратегічні рішення повинні прийматися не інтуїтивно, а на підставі всебічного статистичного аналізу та математичних розрахунків. І не випадково, саме в наш час, відзначається активний ріст використання математичних методів в макро- та мікроекономічних дослідженнях.

Кафедра забезпечує викладання дисциплін «Вища математика», «Вища і прикладна математика», «Теорія імовірності та математична статистика», «Математичне програмування», «Оптимізаційні методи та моделі», «Економетрія», «Економетрика», «Управління ризиками», «Кількісні методи та моделі податкового прогнозування», «Кількісні методи фінансового прогнозування», «Методи і моделі прийняття рішень в аналізі і аудиті», «Моделі соціальних процесів», «Математичне моделювання трудових процесів», «Математичне моделювання в економіці»,  «Математична статистика та математичні методи в психології»,  «Теорія ігор»  для студентів факультетів аграрної економіки і менеджменту, банківського бізнесу, економіки і управління,  обліку і аудиту, юридичний, фінансів, комп’ютерних інформаційних  технологій та навчально-наукового інституту міжнародних економічних відносин ім. Б. Д. Гаврилишина.

Основними напрямками роботи є: оптимізаційні методи та моделі, кількісні методи фінансового прогнозування, кількісні методи та моделі податкового прогнозування, оцінка та моделювання фінансових ризиків, математичні методи та моделі у соціальній роботі, фінансова математика, методи та моделі прийняття рішень в аналізі та аудиті, математичне моделювання трудових процесів. У навчальному процесі та прикладних наукових дослідженнях інтенсивно використовуються для розв’язування оптимізаційних і економетричних задач комп’ютерна техніка та програмні продукти (EXCEL, STADIA, MATLAB-6, GEOGEBRA).

На кафедрі проводить наукові дослідження, що об’єднані в тематики: «Сучасні методи розв’язування диференціальних рівнянь» та «Розробка математичних моделей та інструментальних засобів глобального моделювання економічних процесів розвитку та управління економічними системами». За період існування кафедри викладачами опубліковано 7 монографій та понад 700 статей. На кафедрі працює студентський науковий гурток, до роботи якого залучені кращі студенти університету.


Контакти:

Адреса: м. Тернопіль, майдан Перемоги, 3
Тел.: 475050*12319
E-mail: emm@wunu.edu.ua
сайт: http://emm.wunu.edu.ua


Професорсько-викладацький колектив

Шинкарик Микола Іванович

Посада: доцент, перший проректор
Науковий ступінь:  кандидат фізико-математичних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Е-mail: shmi@tneu.end.ua
Телефон: 475050*12319
Кабінет:


Єрьоменко Валерій Олександрович

Посада: доцент
Науковий ступінь:  кандидат фізико-математичних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Е-mail: v.yeromenko@wunu.edu.ua
Телефон: 475050*12319
Кабінет:


Домбровський Ігор Васильович

Посада: викладач
Науковий ступінь:  
Вчене звання: 

Контакти:
Е-mail: i.dombrovskyi@wunu.edu.ua
Телефон: 475050*12319
Кабінет:


Лесик Оксана Федорівна

Посада: доцент
Науковий ступінь:  кандидат фізико-математичних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Е-mail: o.lesyk@wunu.edu.ua
Телефон: 475050*12319
Кабінет:


Алілуйко Андрій Миколайович

Посада: доцент
Науковий ступінь:  кандидат фізико-математичних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Е-mail: a.aliluiko@wunu.edu.ua , aliluyko82@gmail.com
Телефон: 475050*12319
Кабінет:


Неміш Василь Миколайович

Посада: доцент
Науковий ступінь:  кандидат фізико-математичних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Е-mail: v.nemish@wunu.edu.ua
Телефон: 475050*12319
Кабінет:


Пласконь Світлана Андріївна

Посада: доцент
Науковий ступінь:  кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Е-mail: s.plaskon@wunu.edu.ua
Телефон: 475050*12319
Кабінет:


Окрепкий Богдан Степанович

Посада: доцент
Науковий ступінь:  кандидат фізико-математичних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Е-mail: 
Телефон: 475050*12319
Кабінет:


Руська Руслана Василівна

Посада: доцент
Науковий ступінь:  кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Е-mail: r.ruska@wunu.edu.ua
Телефон: 475050*12319
Кабінет:


Ковальчук Ольга Ярославівна

Посада: доцент
Науковий ступінь:  кандидат фізико-математичних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Е-mail:
Телефон: 475050*12319
Кабінет:


Ціщик Роман Володимирович

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
 
Контакти:
Кабінети: 11205
Внутрішній: 10-302
E-mail: r.tsishchyk@wunu.edu.ua


Маслій Вадим Володимирович

Посада: доцент
Науковий ступінь:  кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Е-mail: 
Телефон: 475050*12319
Кабінет:


Березька Катерина Миколаївна

Посада: доцент
Науковий ступінь:  кандидат технічних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Е-mail: k.berezka@wunu.edu.ua
Телефон: 475050*12319
Кабінет:


Новосад Іван Ярославович

Посада: доцент
Науковий ступінь:  кандидат технічних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Е-mail: i.novosad@wunu.edu.ua
Телефон: 475050*12319
Кабінет:


Дзюбановська Наталія Володимирівна

Посада: доцент
Науковий ступінь:  кандидат економічних наук
Вчене звання:

Контакти:
Е-mail: n.dziubanovska@wunu.edu.ua
Телефон: 475050*12319
Кабінет:


Сенів Галина Василівна

Посада: викладач
Науковий ступінь:
Вчене звання:

Контакти:
Е-mail: h.seniv@wunu.edu.ua
Телефон: 475050*12319
Кабінет:


Мачула Леся Омелянівна

Посада: інженер-програміст

Контакти:
Е-mail: emm@wunu.edu.ua
Телефон: 475050*12319
Кабінет:


Гаврилюк Наталя Василівна

Посада: старший лаборант

Контакти:
Е-mail: emm@wunu.edu.ua
Телефон: 475050*12319
Кабінет: