Локальні документи ФКЕПІТ ЗУНУ

1.Освітньо-професійні програми

2.Відгуки та рецензії на освітньо-професійні програми.

3.Навчальні плани.

4. Каталоги вибіркових дисциплін.

5.План навчально-виховної роботи на 2023-2024 н.р.

6.Положення про відокремлений структурний підрозділ

7.Положення про практичну підготовку.

8.Положення про освітньо-професійну програму.

9.Положення про наукові гуртки.

10.Порядок формування вибіркової частини.

11.Положення про індивідуальну форму навчання.

12.Положення  про неформальну/інформальну освіту.

13.Положення про студентське самоврядування.

14.Положення про педагогічну раду.

15.Порядок про перезарахування результатів навчання.

16.Порядок оскарження результатів навчання.

17.Декларація про дотримання академічної доброчесності.

18.Кадрове забезпечення ОПП.

19.Атестація педагогічних працівників.

20.Порядок реалізації права на академічну мобільність

21.Положення про систему оцінювання фахової передвищої освіти

22.Порядок оскарження результатів підсумкового контролю

23.Положення про порядок врегулювання конфлікту інтересів

24.Положення про політику та процедури врегулювання конфліктних ситуацій

25.Положення про порядок створення атестаційної комісії

26.Угоди про співпрацю

27.Положення про рейтингове оцінювання педагогічних працівників

28.Положення про індивідуальний план здобувача фахової передвищої освіти

29.Напрями наукової діяльності

30.Інформація про проведення тендерних процедур

31.Положення про організацію освітнього процесу

32.Акт готовності до навчального року

33.Правила внутрішнього розпорядку

34.Положення про академічну доброчесність

35.Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти

36.Порядок проведення опитування