Локальні документи Єреванського коледжу

1.Освітньо-професійна програма.

2.Відгуки та рецензія.

3.Навчальні плани.

4.Каталог вибіркових.

5.План заходів на 2022/2023н.р

6.Положення про атестацію здобувачів.

7.Положення про проведення практик.

8.Положення про освітньо-професійну програму.

9.Положення про наукові гуртки.

10.Порядок формування вибіркової частини.

11.Положення про індивідуальну форму навчання.

12.Положення  про формувальну/інформальну освіту.

13.Полодення про студентське самоврядування.

14.Положення про педагогічну раду.

15.Порядок про перезарахування результатів навчання.

16.Порядок оскарження результатів навчання.

17.Декларація про дотримання академічної доброчесності.

18.Кадрове забезпечення ОПП.

19.Атестація педагогічних працівників.