Українсько-грецька програма «Магістр з бізнес адміністрування»

Савельєв Євген Васильович

Посада: науковий координатор Українсько-грецької програми «Магістр з бізнес адміністрування»
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: професор
 
Контакти:
Адреса: вул. Львівська, 11
Кабінет:1201
Телефон: вн. 11-201
E-mail: savelyev@wunu.edu.ua 
   

Українсько-грецька програма «Магістр з бізнес адміністрування» (УГПМВА-UGPMBA)

ЗУНУ за участю Технологічного освітнього інституту Західної Македонії (координатор проекту) у 2004-2007 роках успішно здійснив проект Темпус CD-JEP-24244-2003 «Європейські стандарти у підготовці економістів з міжнародного туризму». З огляду на реалізацію принципів Болонського процесу та у порядку продовження співпраці з Технологічним освітнім інститутом Західної Македонії (з 2019р. - Університет Західної Македонії) укладена угода про спільну підготовку магістрів з бізнес-адміністрування в Греції, починаючи з 2008/2009 навчального року на базі #Університету Західної Македонії  (УЗМ) за акредитованою Міністерством освіти і науки України програмою.

Українсько-грецька програма «Магістр з бізнес адміністрування» (УГПМВА-UGPMBA) функціонує при #Інституті міжнародних відносин ім. Б.Д.Гаврилишина Західноукраїнського національного університету. В рамках програми здійснюється спільна підготовка фахівців за програмою МВА з Університетом Західної Македонії. Навчання студентів здійснюється на базі Університету Західної Македонії. Згідно Меморандуму порозумінь між ЗУНУ і УЗМ навчальний процес проводиться за навчальними планами і програмами ЗУНУ із залученням викладацького персоналу української і грецької сторін, при цьому грецька сторона забезпечує доступ студентів і професорсько-викладацького персоналу програми до необхідних навчальних матеріалів, комп’ютерного та іншого обладнання, засобів комунікації та виділяє офісне приміщення.

Програма акредитована Міністерством освіти, науки і релігій Греції, що обумовлює визнання диплому ЗУНУ в Греції та країнах Європейського Союзу. Випусковими кафедрами є кафедра міжнародної економіки ЗУНУ та Департамент міжнародних та європейських економічних досліджень (Козані), Університет Західної Македонії. Навчальний процес здійснюється англійською мовою викладачами ЗУНУ і УЗМ. Програма функціонує за умов мінімального набору – 25 студентів, максимального набору – 40 студентів. Тривалість магістерської програми розрахована на 2 академічних роки. При цьому загальний час проведення програми не повинен бути більшим, ніж 3 роки, оскільки студенти мають право відкласти навчання максимум на 1 рік.

Реалізація програми має за мету вихід ЗУНУ на європейський ринок освітніх послуг, визнання українського диплому у розвинутих країнах Європи, підвищення іміджу ЗУНУ серед роботодавців Греції, а через них і в усьому Європейському Союзі, стимулювання кваліфікаційного зростання професорсько-викладацького персоналу ЗУНУ та підвищення його конкурентоспроможності.

         


Договори
1. Меморандум домовленостей між ЗУНУ (раніше ТНЕУ) і технологічним освітнім інститутом  Західної Македонії. Підписаний 27.06.2007р. Згідно умов даного договору здійснювався набір слухачів магістратури 2008-2009 н.р.
2. Меморандум домовленостей між ЗУНУ (раніше ТНЕУ) і технологічним освітнім інститутом  Західної Македонії. Підписаний 10.10.2009р. Згідно умов даного договору здійснювалися набори слухачів магістратури 2009-2010 н.р. та 2010-2011н.р.
3. Меморандум про міжнародне співробітництво між ЗУНУ (раніше ТНЕУ) (Тернопіль, Україна) і Технологічним освітнім інститутом Західної Македонії (Козані, Греція) від 23 серпня 2013р.
4. Виконавча програма 1 до Меморандуму про міжнародне співробітництво між ЗУНУ (раніше ТНЕУ) (Тернопіль, Україна) і Технологічним освітнім інститутом Західної Македонії (Козані, Греція). Підписана 02.04.2014р. Згідно умов Виконавчої програми 1 здійснюється взаємна програма обміну студентами.

Наші контакти:
Адреса: вул. Львівська, 11, каб. 1201
Телефон: вн. 11-201