Міжнародний центр культури та розвитку

Царик Ольга Михайлівна

Посада: директор міжнародного центру культури та розвитку, професор кафедри іноземних мов та інформаційно-комунікаційних технологій
Науковий ступінь: доктор педагогічних наук
Вчене звання: професор

Контакти:
Адреса: вул. Львівська, 11, м. Тернопіль
Телефон: (0352)51-75-24, вн. 11-000
Кабінет: 1221
E-mail: o.tsaryk@wunu.edu.ua


Міжнародний центр культури та розвитку

 

 МЦКР діє в структурі ЗУНУ, створений з метою організації роботи з питань координації та розвитку міжнародної освітньої та культурно-мистецької діяльності студентів і співробітників університету, іноземних громадян, а також осіб без громадянства, для задоволення навчально-наукових, культурних, правових, рекреаційних та інших інтересів, та реалізації інноваційних проектів із зарубіжними колегами, налагодження нових наукових і культурних відносин.

ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ МЦКР:

1.Організація заходів, спрямованих на зміцнення міжнаціональної, міжконфесійної та крос-культурної толерантності серед осіб, що навчаються та працюють у ЗУНУ, на основі принципів законності, демократичності та рівноправності.

2.Накопичення та оприлюднення інформаційних матеріалів культурного та культурологічного спрямування.

3.Пошук можливостей міжнародної співпраці у сфері розробки та координування міжрегіональних і міжнародних проектів.

4.Організація стажування студентів, викладачів ЗУНУ закордоном і сприяння їхній участі у міжнародних наукових, навчально-освітніх і культурних заходах.

5.Налагодження контактів з українськими та іноземними навчальними закладами, науково-дослідницькими центрами, осередками науки та культури, громадськими організаціями та доброчинними фондами.

6.Налагодження співпраці з органами влади, закладами освіти, установами, підприємствами, неурядовими організаціями з питань формування стратегії соціально-економічного розвитку України, її зовнішньої політики в контексті новітніх трансформацій системи міжнародних відносин;

7.Сприяння організації іншомовної підготовки зацікавлених осіб (студентів, аспірантів і докторантів, науково-педагогічних працівників тощо).  


 

Наші контакти:

Адреса: вул. Львівська, 11, ІІ поверх, каб. 1221

Телефон: (0352)51-75-24, вн. 11-000

Е-mail: mckr@wunu.edu.ua

Співробітники міжнародного центру культури та розвитку

Крисовата Лілія Андріївна

Посада: фахівець у сфері міжнародних комунікацій

Контакти:
Кабінет: 1221
Телефон: (0352)51-75-24, вн. 11000

Оливко Оксана Андріївна

Посада: спеціаліст 1 категорії, доцент кафедри міжнародного туризму і готельного бізнесу
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Кабінет: 1221
Телефон: (0352)51-75-24, вн. 11000
E-mail: o.olyvko@wunu.edu.ua

Паничок Тетяна Ярославівна

 Посада: спеціаліст 1 категорії
Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Кабінет: 1221
Телефон: (0352)51-75-24, вн. 11000

Єрохін Віктор Валерійович

Посада: лаборант

Контакти:
Кабінет: 1221
Телефон: (0352)51-75-24, вн. 11000
E-mail: mckr@wunu.edu.uaГусак Максим Романович

Посада: лаборант

Контакти:
Кабінет: 1221
Телефон: (0352)51-75-24, вн. 11000
E-mail: mckr@wunu.edu.ua

Свірідова Марія Андріївна

 

Посада: спеціаліст 1 категорії, фахівець у сфері міжнародних комунікацій

Контакти:
Кабінет: 1221
Телефон: (0352)51-75-24, вн. 11-000
E-mail: mckr@wunu.edu.ua