Завідувач кафедри правознавства і гуманітарних дисциплін ВННІЕ

Світлак Ірина Іванівна

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Телефон: +38 (0432) 55-32-31
E-mail: i.svitlak@wunu.edu.ua
Кабінет: 403Кафедра правознавства і гуманітарних дисциплін ВННІЕ

 Кафедра правознавства і гуманітарних дисциплін утворена у 2019 році відповідно до наказу ТНЕУ № 230-К/тр шляхом приєднання кафедри гуманітарних і фундаментальних дисциплін до кафедри правового регулювання економіки і правознавства. Навчально-виховний процес на кафедрі забезпечують (за контрактом та на умовах сумісництва) доктори наук, професори та кандидати наук, доценти і викладачі. Кафедра має значний науковий потенціал, що реалізується в науковій роботі над дисертаційними та монографічними дослідженнями з актуальних питань юридичної науки, а також фундаментальних та гуманітарних напрямків.

Кафедра ПГД здійснює підготовку студентів освітніх ступенів «бакалавр», «магістр» спеціальностей «Право» та «Правоохоронна діяльність», а також забезпечує навчальний процес для студентів інших спеціальностей, для яких навчальними планами передбачено опанування фундаментальних та гуманітарних дисциплін.

Кафедра ПГД активно співпрацює із регіональними правоохоронними та судовими органами, Вінницькою обласною універсальною науковою бібліотекою ім. К.А. Тімірязєва, громадськими організаціями та суб’єктами господарювання області. Відповідно до укладених договорів про співробітництво з даними установами результатами співпраці є систематичне проведення спільних наукових семінарів, конференцій, круглих столів на актуальні юридичні теми, а також організація практики студентів тощо.

Особлива увага науково-педагогічних працівників кафедри спрямована на сприяння подальшого працевлаштування майбутніх випускників, а саме: налагодження співпраці із державними органами управління та місцевого самоврядування у м. Вінниці та Вінницькій області; взаємодія із громадськими організаціями, громадськими активістами у м. Вінниці та Вінницькій області; встановлення зв'язків з підприємствами, установами, організаціями з питань сприяння працевлаштуванню випускників, надання студентам інформації про організацію (фірму, підприємство) роботодавця; організація співбесіди роботодавців з попередньо відібраними студентами і випускниками щодо працевлаштування.

Стратегія розвитку кафедри полягає в тому, що сучасна вища юридична освіта в Україні - це не тільки рівень фахової освіти, а безперервний процес спеціалізованого теоретичного та практичного навчання, адже основне завдання вищої юридичної освіти - підготовка кваліфікованих фахівців у галузі права, які працюють на утвердження в суспільстві верховенства права та правової свідомості й правової культури громадян. Сучасний ринок праці вимагає від випускника не лише глибоких теоретичних знань, а й здатності самостійно їх застосовувати в нестандартних, постійно змінюваних життєвих ситуаціях.

З урахуванням сучасних тенденцій концепції розвитку юридичної освіти в Україні та спираючись на стратегічні плани ЗУНУ, кафедрою передбачено комплексне вирішення чисельних та взаємопов’язаних завдань, головними серед яких є:

- розширення співробітництва кафедри ПГД із судовими, правоохоронними органами, органами юстиції, державної влади і місцевого самоврядування, з іншими установами та організаціями щодо активного впровадження в навчальний процес елементів практичної підготовки студентів-правників у сфері юридичних послуг;

- використання в інноваційній діяльності викладача сучасних методик, які б сприяли реалізації інтелектуально-духовного та фахового потенціалу студентів;

- налагодження роботи юридичної консультації «Юридична клініка» для формування належного рівня практичних знань, умінь і навичок студентів, правової культури громадян, підготовки та навчання студентів;

- формування викладацького складу кафедри із числа кращих фахівців галузі та підготовка власних наукових кадрів із числа докторантів, аспірантів;

- підготовка до друку навчальних та методичних посібників з дисциплін кафедри, постійне оновлення методичної літератури, з врахуванням останніх змін у законодавстві;

- залучення студентів інституту до науково-дослідної роботи кафедри, громадської активності кафедри та інституту.

http://vnnie.tneu.edu.ua/ise.html


Професорсько-викладацький колектив

Сірко Анатолій Васильович

Посада: професор
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: професор

Контакти:
Телефон:(0432) 55-32-31
E-mail: a.sirko@wunu.edu.ua
Кабінет: 403Козловський Андрій Володимирович

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат технічних наук
Вчене звання: доцент


Контакти:
Телефон:(0432) 55-32-31
E-mail: andrii.kozlovskyi@wunu.edu.ua
Кабінет: 403Рум'янцева Катерина Євгеніївна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук
Вчене звання: доцент


Контакти:
Телефон:(0432) 55-32-31
E-mail: k.rumiantseva@wunu.edu.ua
Кабінет: 403Вільчинська Олена Миколаївна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент


Контакти:
Телефон: ((0432) 55-32-30, вн. 21-555
E-mail: o.vilchynska@wunu.edu.ua
Кабінет: 412

 Творун Світлана Олександрівна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат історичних наук
Вчене звання: доцент 


Контакти:
Телефон:(0432) 55-32-31
E-mail: s.tvorun@wunu.edu.ua
Кабінет: 412
Очеретяний Володимир Васильович

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат історичних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Телефон: +38 (0432) 55-32-31
E-mail: v.ocheretianyi@wunu.edu.ua 
Кабінет: 403


Поджаренко Катерина Євгенівна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
Вчене звання:

Контакти:
Телефон: +38 (0432) 55-32-31
E-mail: k.podzharenko@wunu.edu.ua
Кабінет: 403


Добіжа Василь Валерійович

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат політичних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Телефон: +38 (0432) 55-32-31
E-mail: v.dobizha@wunu.edu.ua
Кабінет: 403


Голота Наталія Петрівна

Посада: старший викладач
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
Вчене звання:

Контакти:
Телефон: +38 (0432) 55-32-31
E-mail: golota.natalij@gmail.com
Кабінет: 403


Грищенко Ірина Василівна

Посада: викладач
Науковий ступінь:
Вчене звання:


Контакти:
Телефон:(0432) 55-32-31
E-mail: i.grishchenko@wunu.edu.ua
Кабінет: 403Пугач Віталіна Миколаївна

Посада: викладач
Науковий ступінь:
Вчене звання:

Контакти:
Телефон: +38 (0432) 55-32-31
E-mail:
Кабінет: 403


Жарчук Віта Анатоліївна

 Посада: старший лаборант

Контакти:
Телефон: +38 (0432) 55-32-31
E-mail: prep.vnnie@gmail.com
Кабінет: 403