Начальник відділу післядипломної освіти та підвищення кваліфікації ННІІОТ

Гунько Сергій Іванович

Науковий ступінь:
Вчене звання: 

Контакти:
Телефон: (0352) 47-58-51
Внутрішній телефон: 13-207
Кабінет: 3207
E-mail: nniiot@wunu.edu.ua

Відділ післядипломної освіти та підвищення кваліфікації ННІІОТ

Відділ післядипломної освіти та підвищення кваліфікації ННІІОТ спрямовує свою діяльність на надання освітніх послуг у сфері неперервної освіти, перепідготовки та підвищення рівня професійної компетентності і кваліфікації фахівців для вітчизняної економіки.

Перепідготовка та підвищення кваліфікації фахівців супроводжується постійною актуалізацією навчальних планів із урахуванням потреб життя і розвитку науки, а також вимог Болонського процесу, підготовкою підручників нового покоління, запровадженням інтерактивних технологій у навчальному процесі, а також інтеграцією освіти із практичною діяльністю.

Програми навчального процесу відповідають рівню європейських стандартів освіти і забезпечують високу конкурентну спроможність випускників на ринку праці.

Метою діяльності відділу є організація та створення необхідних умов для здійснення безперервного післядипломного навчання з метою поглиблення, розширення, оновлення знань, умінь, навичок та компетентностей керівних працівників і спеціалістів економіки України, а також для одержання другої спеціальності через перепідготовку кадрів відповідно до досягнень науково-технічного прогресу та вимог ринку праці.

Завданнями відділу є:

– постійна модернізація матеріально-технічної бази, підвищення кадрового потенціалу, удосконалення методичного та організаційного забезпечення навчального процесу у сфері післядипломної освіти та підвищення кваліфікації відповідно до європейських та національних стандартів системи післядипломної економічної освіти;

– впровадження та реалізація сучасних технологій професійного вдосконалення та підвищення кваліфікації кадрів для вітчизняної економіки відповідно до вимог інноваційного розвитку освіти, ринкового господарства та демократизації українського суспільства;

– практична реалізація принципу випереджувального характеру підвищення кваліфікації кадрів для економічної системи України;

– сприяння інноваційному розвитку особистості, її здатності адаптуватись до умов динамічних трансформацій суспільства та економічної кон’юнктури;

– задоволення потреби особистості в інтелектуальному, культурному і духовному розвитку, орієнтації особи на збереження та примноження гуманістичних суспільних цінностей;

– сприяння формуванню громадянської позиції особи, здатності до життя в умовах сучасної цивілізації та розвиненої ринкової економіки, демократичного розвитку суспільства.

ВИДИ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ, ЯКІ НАДАЮТЬСЯ ВІДДІЛОМ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ


Персонал відділу післядипломної освіти та підвищення кваліфікації ННІІОТ

Нікулішина Галина Михайлівна

Посада: провідний спеціаліст 

Контакти:
Телефон: (0352) 47-58-51
Внутрішні телефони: 13-203
Кабінет: 3203 А
E-mail: nniiot@wunu.edu.ua


Вовк Світлана Володимирівна

Посада: спеціаліст I категорії 

Контакти:
Телефон: (0352) 47-58-51
Внутрішні телефони: 13-207
Кабінет: 3207
E-mail: nniiot@wunu.edu.ua