В.о. завідувача кафедри фундаментальних та спеціальних дисциплін НННІЕМ

Кравчук Наталія Олегівна

Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання:

Контакти:

E-mail: nnniem@wunu.edu.ua
Телефон:(03344)32110
Кабінет:Кафедра фундаментальних та спеціальних дисциплін НННІЕМ

Професорсько-викладацький склад кафедри налічує 5 докторів наук, 6 кандидатів наук та 3 викладачі. Члени кафедри працюють над підготовкою наукових статей, навчально-методичних матеріалів, монографій, посібників і підручників з фундаментальних та спеціальних дисциплін. З метою підвищення якості викладання дисциплін, працівники кафедри підвищують свою кваліфікацію у провідних ВНЗ України та в університетах Європи, беруть активну участь у роботі вітчизняних і міжнародних науково-практичних конференцій. При кафедрі активно функціонує студентський науковий гурток «Фінансист» та науково-економічне товариство (НЕСТ) - добровільна, молодіжна громадська організація, які створені з ініціативи студентів НННІЕМ ЗУНУ. Діяльність наукових гуртків спрямована на забезпечення умов реалізації творчих наукових можливостей студентської молоді.

Значну увагу кафедра приділяє співпраці з роботодавцями при направленні студентів на виробничу та переддипломну практики з подальшим працевлаштуванням випускників.

Одним із основних завдань кафедри є підвищення рівня навчально-виховного процесу відповідно до вимог сучасної освіти та науки. Ведеться робота по запровадженню інновацій в навчальному процесі, зокрема застосування нових інтерактивних технологій в організації різних видів навчальних занять; використання дуальної освіти, спрямованої на підготовку висококваліфікованих кадрів та поєднання теоретичного навчання з практичним досвідом роботи. Це сприяє формуванню необхідного рівня теоретичних знань, практичних умінь і навиків, підготовленості студентів до самостійної професійної діяльності, поліпшенню підготовки конкурентних фахівців на ринку праці.

Перелік дисциплін закріплених за кафедрою ФСД НННІЕМ ЗУНУ:

Контакти:

Адреса: бульвар Шевченка 29,  м. Нововолинськ
Зовнішній телефон: (03344) 3-21-10
Внутрішній телефон: 28-221#


Професорсько-викладацький колектив

Чорний Роман Степанович

Посада: директор НННІЕМ, професор кафедри
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: професор
 
Контакти: 

E-mail: Kaf ZEGD@gmail.comВнутрішній телефон: 28-215#
Кабінет:


Чорна Неля Петрівна

Посада: професор кафедри
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: професор
 
Контакти: 
Адреса: бульвар Шевченка 29,  м. Нововолинськ
Зовнішній телефон: (03344)32272
E-mail: n.chorna@wunu.edu.ua
Кабінет:


Мех Ярослав Васильович

Посада: профессор кафедри
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: професор
 
Контакти: 

E-mail: Kaf ZEGD@gmail.com
Внутрішній телефон: 28-215#
Кабінет:


Костецький Ярослав Іванович

Посада: доцент кафедри
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: доцент
  
Контакти:
Адреса: бульвар Шевченка 29, м. Нововолинськ
Зовнішній телефон: (03344)32272
E-mail: kfstat@wunu.edu.ua


Шевчук Ярослав Васильович

Посада: доцент
Науковий ступінь:
доктор економічних наук
Вчене звання: професор

Контакти:
Адреса: бульвар Шевченка 29,  м. Нововолинськ
Зовнішній телефон: (03344) 3-21-10
Е-mail: nnniem@wunu.edu.ua


Уніят Людмила Миколаївна

Посада: доцент кафедри
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: доцент
  
Контакти:
Адреса: бульвар Шевченка 29, м. Нововолинськ
Зовнішній телефон: (03344)32110
E-mail: nnniem@tneu.edu.uaЛитвин Анатолій Пантелійович

Посада: доцент
Науковий ступінь:  кандидат соціологічних наук
Вчене звання: доцент
 
Контакти:
E-mail: Kaf ZEGD@gmail.com
Внутрішній телефон: 28-215#
Кабінет:
 


Чорний Володимир Степанович

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання:
 
Контакти:

Адреса: бульвар Шевченка 29,  м. Нововолинськ
Зовнішній телефон: (03344)32110
E-mail: v.chornyi@wunu.edu.ua


Сапожніков Віктор Борисович

 Посада: доцент 
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання:

Контакти:
Адреса: бульвар Шевченка 29,  м. Нововолинськ
Зовнішній телефон: (03344)32110
Е-mail: nnniem@wunu.edu.ua


Римар Ольга Григорівна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання:

Контакти:
Адреса: бульвар Шевченка 29,  м. Нововолинськ
Зовнішній телефон: (03344)32272
Внутрішній телефон:
Е-mail: helga-06@ukr.net


Мельник Віктор Вікторович

Посада: старший викладач 
Науковий ступінь: кандидат богословя
Вченене звання:
 
Контакти: 

E-mail:  Kaf ZEGD@gmail.com
Внутрішній телефон: 28-215#
Кабінет:


Брик Михайло Мирославович

Посада: старший викладач кафедри
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання:

Контакти:
Адреса: бульвар Шевченка 29,  м. Нововолинськ
Зовнішній телефон: (03344)32272
Внутрішній телефон:
Е-mail:


Савонік Тетяна Петрівна

Посада: викладач кафедри
Науковий ступінь:
Вчене звання:

Контакти:
Адреса: бульвар Шевченка 29,  м. Нововолинськ
Зовнішній телефон: (03344)32272
Внутрішній телефон:
Е-mail:


Жуковська Анна Володимирівна

Посада: старший викладач кафедри
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук
Вчене звання:

Контакти:
Адреса: бульвар Шевченка 29,  м. Нововолинськ
Зовнішній телефон: (03344)32110
Е-mail: nnniem@wunu.edu.ua


Халіман Олена Володимирівна

Посада: викладач кафедри
Науковий ступінь:
Вчене звання:

Контакти:
Адреса: бульвар Шевченка 29,  м. Нововолинськ
Зовнішній телефон: (03344)32272
Внутрішній телефон:
Е-mail:


Бортнік Наталія Володимирівна

Посада: викладач кафедри
Науковий ступінь:
Вчене звання:

Контакти:
Адреса: бульвар Шевченка 29,  м. Нововолинськ
Зовнішній телефон: (03344) 3-21-10
Внутрішній телефон: 28-221#
Е-mail: kafedraeogd@meta.ua


Процюк Алла Віталіївна

Посада: старший лаборант


Контакти:
Адреса: бульвар Шевченка 29,  м. Нововолинськ
Зовнішній телефон: (03344) 3-21-10
Внутрішній телефон: 28-221#
Е-mail: keohd.nv[at]wunu.edu.ua


Шепелюк Ольга Іванівна

Посада: старший лаборант


Контакти:
Адреса: бульвар Шевченка 29,  м. Нововолинськ
Зовнішній телефон: (03344) 3-21-10
Внутрішній телефон: 28-221#
Е-mail: