Кафедра податків та фіскальної політики

Луцик Анатолій Ігорович

Посада: завідувач кафедри податків та фіскальної політики
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
 
Контакти:
Адреса: вул. Львівська, 11 м. Тернопіль, 46020
Кабінет: 11303
Телефон: (0352)47-50-57*10-207
E-mail: a.lutsyk@wunu.edu.ua 


Кафедра податків та фіскальної політики

 

Колектив кафедри Податків та фіскальної політики ЗУНУ здійснює підготовку фахівців за такими за такими рівнями вищої освіти та освітніми програмами:

-   Податкова справа (перший (бакалаврський) рівень вищої освіти);

-   Митна справа (перший (бакалаврський) рівень вищої освіти).

-   Фіскальне адміністрування (другий (магістерський) рівень вищої освіти);

-   Митна справа (другий (магістерський) рівень вищої освіти).

 

Упродовж навчання, окрім загальних дисциплін, студенти вивчають такі дисципліни професійного спрямування: Податкова система; Митна справа; Фіскальне адміністрування; Трансфертне ціноутворення в оподаткуванні; Організація податкового контролю; Інформаційні системи в митній справі; Організація митного оформлення та контролю; Податковий менеджмент; Податкова політика; Адміністрування податків; Моніторинг податкових ризиків; Управління податковим боргом; Податковий контроль; Митний контроль; Митне адміністрування; Митні розрахунки і звітність; Податки і фіскальна політика; Селекція митних ризиків.

Передбачено можливість навчання за нашими освітніми програмами із одночасним семестровим навчанням у країнах ЄС (Бельгія, Нідерланди, Франція, Німеччина, Польща та ін.)

 

Після завершення навчання на кафедрі випускники можуть займати посади в органах Держаної податкової служби України та Державної митної служби України, в державних та місцевих органах виконавчої влади, на державних і приватних підприємствах, в об’єднаних територіальних громадах, в митно-брокерських конторах, на підприємствах зовнішньоекономічної діяльності, у міжнародних фінансово-промислових групах, у наукових установах і закладах вищої освіти.

 

Кафедра активно співпрацює з такими установами й організаціями: Держана податкова служба України, Державна митна служба України, Департамент спеціалізованої підготовки та кінологічного забезпечення Держмитслужби, митними брокерами, підприємствами ЗЕД, де студенти також мають можливість набувати практичного досвіду, брати участь у стажуваннях, навчальних практиках, працевлаштовуватися.

 

Кафедра реалізує міжнародну співпрацю із зарубіжними партнерами: Гданський університет, Університет економічний у Вроцлаві, Університет економічний у Катовіцах, Університет економічний у Кракові, Центр міжнародної освіти та розвитку (Республіка Польща), Технічний університет у Кошице (Словаччина), Південно-чеський університет в Чеське-Будейовіце (Чеська Республіка), Міжнародна культурно-освітня асоціація, Україно-американська асоціація працівників вищої школи (США), а також літніх шкіл з вивчення англійської та польської мов (Університет економічний у Вроцлаві).

Кафедра Податків та фіскальної політики на постійній основі долучається до реалізації семестрових навчальних проєктів  Норвегія–Україна для військовослужбовців, учасників АТО. На базі кафедри систематично організовуються міжнародні стажування для професорсько-викладацького складу кафедри та студенів спільно з вузами-партнерами європейських країн, проводяться відкриті лекції з питань митної та податкової справи, здійснюють тренінги, у тому числі в онлайн просторі з метою обміну досвідом, підвищення якості освітніх процесів, формування компетенцій і розвитку науки.

Крім цього кафедра Податків та фіскальної політики активно бере участь у культурно-мистецькому вихованні своїх студентів. Тривала співпраця з Громадською організацією «Партнерство» www.partnerstvo.org.ua дає можливості співпрацювати не лише з освітніми, але й громадськими неурядовими організаціями таких країн, як Греція, Ісландія, Німеччина, Литва, Росія, Словаччина та Чехія, також ознайомлюватися з їх роботою, брати участь у спільних проєктах, переймати досвід у розвитку лідерських якостей, патріотизму та ділових стосунків молоді у майбутньому.

 

Якщо у вас виникли запитання стосовно:

вступу – телефонуйте 0976645921, Антон Шевчук

організації навчального  процесу – 0673926164, Анатолій Луцик  

поселення в гуртожиток, оформлення довідок – 0979098868, Володимир Дмитрів

співпраці з науковцями кафедри – 0989171293, Володимир Валігура

 

Долучайтесь до нас у соціальних мережах:

         

Наші контакти:

Адреса: вул. Львівська, 11, каб. 11401, м. Тернопіль, 46020

Телефон: (0352)47-50-57*10-202

E-mail: podatky@wunu.edu.ua


Професорсько-викладацький колектив

Крисоватий Андрій Ігорович

Посада: професор кафедри, ректор ЗУНУ
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: професор 
Почесне звання: академік Академії економічних наук України, заслужений діяч науки і техніки України

Контакти: 
Кабінет: І корпус, ІІІ поверх
Телефон: 0352) 47-50-51Десятнюк Оксана Миронівна

Посада: професор кафедри, проректор з науково-педагогічної роботи (міжнародна діяльність)
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: професор
Почесне звання:  заслужений працівник освіти України
 

Контакти:
Кабінет: І корпус, ІІІ поверх
Телефон: (0352) 47-50-56, 11125, 10202
E-mail: o.desyatnyuk@wunu.edu.uaКізима Андрій Ярославович

Посада: доцент, декан факультету фінансів та обліку
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент 
Почесне звання: заслужений працівник освіти України

Контакти:
Кабінет: 11203, 11401
Телефон: (0352)47-50-57*10-202, 10-195
Email: a.kizyma@wunu.edu.uaВасилевська Галина Василівна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент 

Контакти:
Кабінет: 11401
Телефон: (0352)47-50-50*11-202Сидорович Олена Юріївна

 Посада: професор
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: доцент 

Контакти:

Кабінет: 11401
Телефон: (0352)47-50-50*11-202
E-mail:  o.sydorovych@wunu.edu.ua
Герчаківський Святослав Дем'янович

Посада: доцент, заступник директора Навчально-наукового інституту публічного управління
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент 

Контакти:

Кабінет: 11401
Телефон: (0352)47-50-50*11-202
E-mail: 
 s.herchakivskyi@wunu.edu.ua
Валігура Володимир Андрійович

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент 

Контакти:
Кабінет: 11401
Телефон: (0352)47-50-50*11-202
Email: v.valihura@wunu.edu.uaМаршалок Тарас Ярославович

Посада: доцент
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: доцент 

Контакти:
Кабінет: 11401
Телефон: (0352)47-50-50*11-202
E-mail: t.marshalok@wunu.edu.uaБондаренко Євген Петрович

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання:
 
Контакти:
Кабінет: 11401
Телефон: (0352)47-50-50*11-202
E-mail: ye.bondarenko@wunu.edu.uaТкачик Федір Петрович

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук 
Вчене звання: доцент

Контакти:
Кабінет: 11401
Телефон: (0352)47-50-50*11-202
E-mail: f.tkachyk@wunu.edu.uaГуцул Інна Анатоліївна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Кабінет: 11401
Телефон: (0352)47-50-50*11-202
Email: i.hutsul@wunu.edu.uaСідляр Вікторія Володимирівна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук 
Вчене звання:

Контакти:
Кабінет: 11401
Телефон: (0352)47-50-50*11-202
E-mail: v.sidlyar@wunu.edu.uaДмитрів Володимир Ігорович

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук 
Вчене звання: доцент

Контакти:

Кабінет: 11401
Телефон: (0352)47-50-50*11-202
E-mail: v.dmytriv@wunu.edu.uaШевчук Антон Михайлович

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання:
 
Контакти:
Кабінет: 11401
Телефон: (0352)47-50-50*11-202Крисовата Катерина Вікторівна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання:

Контакти:
Кабінет: 11401
Телефон: (0352)47-50-50*11-202
E-mail: k.krysovata@wunu.edu.ua
Кекіш Ігор Петрович

Посада: викладач
Науковий ступінь:
Вчене звання:


Контакти:

Кабінет: 11401
Телефон: (0352)47-50-50*11-202
E-mail: i.kekish@wunu.edu.ua
Титор Володимир Йосипович

Посада: викладач
Науковий ступінь:
Вчене звання:
 
Контакти:
Кабінет: 11401
Телефон: (0352)47-50-50*11-202
E-mail: v.tytor@wunu.edu.ua

Угрин Володимир Володимирович

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання:

Контакти:
Кабінет: 11401
Телефон: (0352)47-50-50*11-202
E-mail: v.uhryn@wunu.edu.uaІванова Анна Миколаївна

Посада: старший викладач
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання:

Контакти:

Кабінет: 11401
Телефон: (0352)47-50-50*11-202
E-mail:  a.ivanova@wunu.edu.ua
Ведашенко Наталія Мефодіївна

Посада: інженер І категорії
 
Контакти:
Адреса: вул. Львівська, 11 м. Тернопіль, 46020
Кабінет: 11401

Телефон: (0352)47-50-50*11-202
Email:  n.vedashenko@wunu.edu.ua