Завідувач кафедри податків та фіскальної політики

Луцик Анатолій Ігорович

Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
 
Контакти:
Кабінет: 11303
Телефон: 10-207
E-mail: a.lutsyk@wunu.edu.ua


Кафедра податків та фіскальної політики

 
Податки – це ціна, яку ми платимо за можливість

жити у цивілізованому суспільстві.
Олівер Уенделл Холмс-Старший


Кафедра податків та фіскальної політики створена в 2001 році у зв’язку з виникненням об’єктивної потреби в підготовці високопрофесійних фахівців, що володіють системою знань з теорії та практики оподаткування. З 2003 року кафедрою, згідно укладених договорів, готуються спеціалісти за фаховим спрямуванням «Фінанси в системі митних органів» для митних органів України.
 
З часу заснування кафедру очолює доктор економічних наук, професор Крисоватий Андрій Ігорович. На даний час завідувачем кафедри податків та фіскальної політики є доцент Луцик Анатолій Ігорович.
 
Викладацький склад кафедри налічує 20 особи, з них 3 доктори та 15 кандидатів економічних наук. За весь період існування кафедри захищено 5 докторських та 12 кандидатських дисертацій.
 
В аспірантурі при кафедрі навчаються 10 осіб. Протягом періоду функціонування кафедри податків та фіскальної політики професорсько-викладацький склад працював над декількома держбюджетними та договірними темами, за результатами яких підготовлено законодавчі ініціативи щодо розробки та удосконалення редакції Податкового, Митного, Бюджетного кодексів України, підзаконних актів, які регламентують податкову та митну сфери.
 
Кафедра податків та фіскальної політики здійснює наукову роботу у наступних напрямках:
- прагматика і проблематика системи оподаткування;
- удосконалення податкової та митної політики;
- парадигма податкового та митного адміністрування в Україні;
- формування і розвиток податкового менеджменту;
- фіскальна конфліктологія;
- діяльність фіскальних органів у контексті стратегічних орієнтирів розвитку України;
- вдосконалення митного адміністрування в Україні;
- організація діяльності Державної фіскальної служби України.
 
Основні зусилля працівників кафедри спрямовані на забезпечення якісної навчально-методичної роботи. На початок заснування кафедри викладалося 8 навчальних дисциплін, сьогодні їх більше 40. Серед них з'явилися нові, потреба в яких викликана трансформацією податкової та митної систем України., серед них: "Митно-тарифне адміністрування", "Моніторинг податкових ризиків", ”Податкове консультування”, "Фіскальні технології реєстрації розрахунків", "Митні розрахунки і звітність", „Управління податковим боргом”, „Прогнозування та планування податкових надходжень”, ”Митний контроль та митне оформлення”, ”Фінансове регулювання ЗЕД”, ”Селекція митних ризиків” тощо.
 

За досить короткий термін існування кафедри в її доробку біля 40 підручників та навчальних посібників, в тому числі з грифом Міністерства освіти і науки України. Вагомим здобутком кафедри є наявність підручника "Податкова система” за редакцією Іванова Ю.Б., Крисоватого А.І., Десятнюк О.М., "Податковий менеджмент” за редакцією Іванова Ю.Б., Крисоватого А.І., Кізими А.Я., Карпова В.В., підручника «Митна справа» за редакцією професора Крисоватого А.І., навчальних посібників, рекомендованих до друку Міністерством освіти і науки України "Податкова система” за редакцією професора А. І. Крисоватого та доцента О. М. Десятнюк, "Податки і фіскальна політика” за редакцією професора А. І. Крисоватого та доцента А.І. Луцика, "Податковий менеджмент” за редакцією професора А.І. Крисоватого та доцента А.Я. Кізими, "Моніторинг податкових ризиків” та  "Управління податковим боргом” за редакцією доцента О. М. Десятнюк. Готуються до друку й інші навчальні посібники. Усі навчальні дисципліни, які викладаються працівниками кафедри, забезпечені методичними розробками і завданнями для практичних занять.
 
Зусилля професорсько-викладацького складу постійно спрямовані на впровадження передових навчальних технологій та інтерактивних методів навчання студентів. Так, упродовж всього часу існування кафедри ефективно працювали наукові гуртки за тематичними напрямками, зокрема «Податковий аналітик», «Митний експерт», «English club». Студенти-випускники кафедри приймають активну участь у конкурсах дипломних робіт та Всеукраїнській олімпіаді з дисципліни «Податкова система України».
 
Високий професійний рівень викладацького складу, добра навчальна та наукова база дають підставу кафедрі податків та фіскальної політики ЗУНУ упевнено дивитися у майбутнє.

http://podatky.tneu.edu.ua/


Професорсько-викладацький колектив

Крисоватий Андрій Ігорович

Посада: професор кафедри, ректор ЗУНУ
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: професор 
Почесне звання: академік Академії економічних наук України, заслужений діяч науки і техніки України

Контакти: 
Кабінет: І корпус, ІІІ поверх
Тел.: 47-50-51
E-mail: rektor@wunu.edu.ua
Десятнюк Оксана Миронівна

Посада: професор кафедри, проректор з науково-педагогічної роботи (міжнародна діяльність)
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: професор
Почесне звання:  заслужений працівник освіти України
 

Контакти:
E-mail: o.desyatnyuk@wunu.edu.ua
Тел.: (0352) 475056, 11125, 10202
Кабінет: І корпус, ІІІ поверх


Кізима Андрій Ярославович

Посада: доцент, декан факультету фінансів та обліку
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент 
Почесне звання: заслужений працівник освіти України

Контакти:
Email: a.kizyma@wunu.edu.ua
Телефон:  10-202, 10-195
Кабінет: 11203, 11401


Василевська Галина Василівна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент 

Контакти:
E-mail: h.vasylevska@wunu.edu.ua
Тел.: 47-50-50, 11-202
Кабінет:


Сидорович Олена Юріївна

Посада: професор
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: доцент 

Контакти:

E-mail:  o.sydorovych@wunu.edu.ua
Телефон: 10-202
Кабінет: 11401
Герчаківський Святослав Дем'янович

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент 

Контакти:

E-mail:  s.herchakivskyi@wunu.edu.ua
Телефон: 10-202
Кабінет: 11401
Валігура Володимир Андрійович

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент 

Контакти:
Email: v.valihura@wunu.edu.ua
Телефон: 10-202
Кабінет: 11401


Маршалок Тарас Ярославович

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент 

Контакти:
E-mail: t.marshalok@wunu.edu.ua
Тел.: 47-50-50, 11-202
Кабінет:


Бондаренко Євген Петрович

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання:
 
Контакти:
E-mail: ye.bondarenko@wunu.edu.ua
Телефон: 10-202
Кабінет: 11401


Ткачик Федір Петрович

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук 
Вчене звання: доцент

Контакти:
E-mail: f.tkachyk@wunu.edu.ua
Телефон: 10-202
Кабінет: 11401


Гуцул Інна Анатоліївна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Email: i.hutsul@wunu.edu.ua
Телефон: 10-202
Кабінет: 11401


Сідляр Вікторія Володимирівна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук 
Вчене звання:

Контакти:
E-mail: v.sidlyar@wunu.edu.ua
Телефон: 10-202
Кабінет: 11401


Дмитрів Володимир Ігорович

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук 
Вчене звання: доцент

Контакти:

E-mail: v.dmytriv@wunu.edu.ua
Телефон: 10-202
Кабінет: 11401


Шевчук Антон Михайлович

Посада: старший викладач
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання:
 
Контакти:
Кабінет: 1412
Телефон: 11-139


Крисовата Катерина Вікторівна

Посада: старший викладач
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання:

Контакти:
E-mail: k.krysovata@wunu.edu.ua
Телефон: 10-202
Кабінет: 11401


Матвійшин Марія Михайлівна

Посада: ст. викладач
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання:
 
Контакти:
E-mail: m.filo@wunu.edu.ua
Тел.: 47-50-50, 11-202

Кабінет:


Кекіш Ігор Петрович

Посада: викладач
Науковий ступінь:
Вчене звання:


Контакти:

E-mail: i.kekish@wunu.edu.ua

Телефон: 10-202
Кабінет: 11401


Титор Володимир Йосипович

Посада: викладач
Науковий ступінь:
Вчене звання:
 
Контакти:
E-mail: 
Телефон: 10-202
Кабінет: 11401
Угрин Володимир Володимирович

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання:

Контакти:
E-mail: v.uhryn@wunu.edu.ua
Телефон: 10-202
Кабінет: 11401


Іванова Анна Миколаївна

Посада: викладач
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання:

Контакти:

E-mail:  a.ivanova@wunu.edu.ua
Тел.: 47-50-50, 11-202
Кабінет: 11401
Ведашенко Наталія Мефодіївна

Посада: інженер І категорії
 
Контакти:
Email:  n.vedashenko@wunu.edu.ua
Телефон: 10-202
Кабінет: 11401