Завідувач кафедри міжнародних відносин та дипломатії

Дацків Ігор Богданович

Науковий ступінь:
доктор історичних наук
Вчене звання: професор

Контакти:
Е-mail: i.datskiv@wunu.edu.ua
Кабінет: 1414
Телефон: 47-50-77, 11-202Кафедра міжнародних відносин та дипломатії

Кафедра міжнародних відносин та дипломатії представляє затребувані в сучасних умовах глобалізованого світу навчальні програми та відповідні їм спеціальності. Заснування кафедри обумовлене активною зовнішньою політикою держави, особливо в контексті інтеграційного тяжіння України до Європейського союзу.

Метою кафедри є здійснення фахової підготовки студентів в галузі міжнародних відносин та дипломатії. Наріжним каменем підготовки професійного активу в цій галузі є опанування основ зовнішньої політики країн світу та особливостей розвитку міжнародних процесів. Предметну область активу освітніх послуг кафедри складають дисципліни загальної та професійної підготовки. Логічною розв’язкою вивчення освітніх програм кафедри буде отримання студентами вичерпних знань про міжнародні відносини, дипломатію, джерела та системи зовнішньополітичної діяльності держави, міжнародні комунікації, країни та регіони.

Кафедра ліцензована забезпечувати підготовку студентів в рамках першого та другого рівнів вищої освіти, успішне виконання освітньої програми яких забезпечить отримання освітніх ступенів «бакалавр» та «магістр» відповідно. Підготовка фахівців здійснюється за спеціальністю 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»

Зусилля професорсько-викладацького складу кафедри спрямовані на створення новітнього освітнього формату. Трансфер знань від викладача до студента відбувається у формі лекцій та семінарів, які носять яскраво виражений партнерський характер взаємодії між постачальниками та отримувачами освітніх послуг. Дискусійно-дебатний формат лекційних та семінарських аудиторних годин впевнено заохочується професорсько-викладацьким складом.

Окрім традиційної аудиторної платформи перед студентами відкривається широкий спектр професійної самореалізації. Кафедра виступає як ініціатором, так і всеуніверситетським активним учасником науково-практичних конференцій, симпозіумів, дебатних студій, дискусійних панелей, цільових тренінгів, наукових гуртів та інших факультативних заходів.

Дипломовані випускники кафедри міжнародних відносин та дипломатії можуть обіймати посади дипломатичного представника, політичного експерта, керівника підрозділів зовнішньополітичної діяльності, політичного консультанта, радника, експерта з питань міжнародних відносин та ін.

Контакти:
Е-mail: kafedra.mvd@wunu.edu.ua
Кабінет: 1414
Телефон: 47-50-77, 11-202


Професорсько-викладацький колектив

Іващук Ірина Олегівна

Посада: професор, директор ННІМЕВ ім. Б.Д.Гаврилишина
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: професор

Контакти:
Кабінет: 1206
Телефон:+380(352)475-075
Факс:+380(352)436-041
E-mail: iryna.iva2@gmail.com

Кравчук Наталя Ярославівна

Посада: професор
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Кабінет: 
Е-mail: n.kravchuk@wunu.edu.ua
Телефон:

Смачило Тетяна Володарівна

Посада: доцент 
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Е-mail:t.smachylo@wunu.edu.ua
Кабінет: 1414
Телефон: 47-50-77, 11-202
Жукорська Ярина Михайлівна

Посада: доцент 
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Е-mail: ya.zhukorska@wunu.edu.ua
Кабінет: 1414
Телефон: 47-50-77, 11-202

 

Гродський Сергій Вікторович

Посада: доцент 
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Вчене звання: доцент

Контакти:
Кабінет: 1414
Телефон: 47-50-77, 11-202
E-mail: s.grodskyj@wunu.edu.ua

 


Шупа Леся Зіновіївна

Посада:  викладач
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання:
 
Контакти:
Кабінет: 1414
Телефон: 47-50-77, 11-202
Е-mail: kafedra.mvd@wunu.edu.ua


Полич Мар'яна Іванівна

 Посада: викладач
Науковий ступінь: кандидат історичних наук
Вчене звання

Контакти:
E-mail: 
Кабінет: 1414
Телефон: 47-50-77, 11-202
Пінь Андрій Михайлович

 Посада: викладач
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання

Контакти:
E-mail: andriipin@icloud.com
Кабінет: 1414
Телефон: 47-50-77, 11-202
Мазур Наталія Степанівна

Посада: старший лаборант (за сумісництвом)

Контакти:
Кабінет: 1414
Телефон: 47-50-77, 11-202
E-mail: kafedra.mvd@wunu.edu.ua