Завідувач кафедри філософії та політології

Чолач - Гончарук Тетяна Вікторівна

Науковий ступінь: доктор філософських наук
Вчене звання: професор

Контакти:
Телефон: 47-50-50* 10-0-54
E-mail:
Кабінет: 11/503Кафедра філософії та політології

Кафедра філософії та політології створена у серпні 2006 р. на основі об'єднання кафедр філософії і політології. Очолює кафедру доктор філософських наук, професор Тетяна Вікторівна Гончарук-Чолач. У склад Навчально-наукового інституту міжнародних відносин імені Б. Д. Гаврилишина кафедра увійшла у 2018 році. Навчальну та науково-методичну роботу на кафедрі забезпечують 8 фахівців, з яких: 2-професори, 4 доценти, 2 викладачі. На кафедрі працюють доктор філософських наук та доктор політичних наук, 1 кандидат філософських наук, один кандидат політичних наук, 2 кандидати історичних наук.

Професорсько-викладацький склад кафедри забезпечує викладання нормативних дисциплін «Філософія» та «Політологія» на всіх факультетах університету.

Кафедра філософія та політології готує бакалаврів за спеціальністю «Політологія» з освітньо-професійною програмою «Міжнародні та регіональні політичні комунікації». В рамках підготовки бакалаврів здійснюється викладання наступних дисциплін: «Актуальні проблеми україно-російських відносин», «Вибори та виборчі системи», «Громадянське суспільство», «Етнополітичні процеси в Україні», «Етнополітологія», «Загальна теорія політики», «Засоби масової інформації в політичному житті суспільства», «Зовнішня політика України», «Історія української та зарубіжних політичних вчень», «Історія та теорія демократії», «Історія та теорія політичних партій та партійних систем», «Міжнародні відносини та світова політика», «Політика і релігія», «Політика та економіка», «Політична влада», «Політична еліта та лідерство», «Політична культура та ідеологія», «Політична соціологія «Політичний маркетинг та менеджмент», «Політичні режими сучасності», «Політологічна теорія держави», «Політологічні аспекти державного управління», «Порівняльна політологія», «Світова політична історія», «Теорія політичних систем», «Теорія та практика політичної пропаганди», «Технологія політичного процесу», «Філософія політики», «Теорія міжнародних відносин».  

При кафедрі відкрита аспірантура за спеціальністю «Політологія».

 

Наукова робота

Професорсько-викладацький склад кафедри працює над науковою темою «Світоглядні та соціокультурні засади формування модерної української нації». В рамках дослідження викладачами опубліковані посібники, підручники, брошури, статті, тези та матеріали наукових конференцій. Зокрема, була видана колективна монографія «Світоглядні та соціокультурні засади формування модерної української нації» ( Гончарук Т. В., Гнасевич Н. В., Гурик М. І., Паучок В. К., Рудакевич О. М., Томахів В. Я., Чигур Р. Ю., Шумка М. Л.). Професорсько-викладацький колектив кафедри опублікував навчальні посібники з грифом МОН України: Гончарук Т.В., Гурик М.І., Дмитрів І.С., Рудакевич О.М., Томахів В.Я., Шеремета Д.М. «Політологія: курс лекцій та практикум”»; Гончарук Т.В., Джугла Н.В., Мокряк Л.П., Шумка М.Л. ”Філософія (частина перша і частина друга); Гончарук Т.В., Гурик М.І., Шумка М.Л. «Філософські засади державного управління»; Орендарчук Г.О., Шумка М.Л., «Світ мудрості. Хрестоматія з філософії»; навчальні посібники, рекомендовані Вченою радою ТНЕУ: Гончарук-Чолач Т. В. Джугла Н. В. «Політична соціологія»; Томахів В. Я. «Політологія», «Політологічні аспекти державного правління», «Історія політичних вчень»; Рудакевич О. М. «Політологія. Лекції. Семінари. Самостійна робота».

Професорсько-викладацький склад кафедри філософії та політології активно впроваджує інноваційні методики навчання та контролю знань студентів, зокрема, рольові ігри, круглі столи, інтерактивні та бінарні лекції, філософські та політологічні читання, політичні дебати, тренінги. 

При кафедрі діє електронна бібліотека першоджерел, яка містить понад 200 найбільш вагомих видань світової філософської класики.

Розроблена програма підготовки вступників до аспірантури та до здачі кандидатського іспиту з курсу „Філософія: програма іспиту з філософії для вступу до аспірантури” /Укладачі Т. В. Гончарук, Л. П. Мокряк, М. Л. Шумка/.

Пріоритетним напрямом роботи кафедри філософії та політології є залучення студентів до наукової роботи. За результатами студентської наукової роботи щорічно видається щорічник наукових праць «Соціокультурні та політичні пріоритети української нації в умовах глобалізації». При кафедрі діє Дискусійний політологічний клуб «Публічна політика ТНЕУ» (керівник доктор політ. наук, професор Рудакевич О. М.). Традиційно щорічно проводяться студентські олімпіади та конференції.

Адреса
м. Тернопіль
 вул. Львівська 11
Тел.: 47-50-50* 10-0-54.
сайт: http://kaf-fp.tneu.edu.ua/ 

Професорсько-викладацький колектив

Рудакевич Олег Михайлович

Посада: професор 
Науковий ступінь: кандидат філософських наук, доктор політичних наук
Вчене звання: професор

Контакти:
Телефон:  47-50-50, 10-0-54.
E-mail: rud_om@wunu.edu.ua
Кабінет: 11503


Гнасевич Надія Володимирівна

Посада: доцент 
Науковий ступінь:  кандидат філософських наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Телефон:  47-50-50, 10-0-54.
E-mail: nadiya hnastvych@gmail.com
Кабінет: 11503


Гурик Мирослава Іванівна

 Посада: доцент, координатор з профорієнтаційної роботи
Науковий ступінь: кандидат історичних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Телефон:  47-50-50, 10-0-54, 0673198189
E-mail: miroslava1973@gmail.com
Кабінет: 11503


Джугла Надія Володимирівна

Посада: викладач 
Науковий ступінь:
Вчене звання:

Контакти:
Телефон:  47-50-50, 10-0-54.
E-mail:
Кабінет: 11503


Томахів Володимир Ярославович

Посада: доцент 
Науковий ступінь: кандидат політичних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Телефон: 47-50-50, 10-0-54.
E-mail: wtomahiv@ukr.net
Кабінет: 11503


Ковтун Ігор Петрович

Посада: викладач  
Науковий ступінь:
Вчене звання:

Контакти:
Телефон: тел. 47-50-50, 10-0-54.
Електронна пошта:
Кабінет: 11503


Чигур Руслан Юрійович

Посада: доцент  
Науковий ступінь: кандидат історичних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Телефон:  47-50-50, 10-0-54
E-mail:
Кабінет: 11503


Римар Світлана Миколаївна

Посада:  старший лаборант 

Контакти:
Телефон:  47-50-50, 10-0-54
E-mail:  
Кабінет: 11503