Завідувач кафедри міжнародного права та міграційної політики

Дракохруст Тетяна Вікторівна

Науковий ступінь: кандидат наук з державного управління
Вчене звання: доцент

Контакти:
Е-mail: t.drakokhrust@wunu.edu.ua
Кабінет: 315
Телефон: 80977205886


Кафедра міжнародного права та міграційної політики

Кафедра міжнародного права та міграційної політики – це сучасний освітній і науковий проект Юридичного факультету Тернопільського національного економічного університету. 

Створення кафедри в серпні 2015 року було обумовлене стратегічним курсом України на інтеграцію в Європейський Союз та основними напрямками здійснення зовнішньої політики держави. Відповідно й початкова назва кафедри – кафедра міжнародного права та європейської інтеграції; з вересня 2017 року перейменовано на кафедру міжнародного права, міжнародних відносин та дипломатії; з серпня 2019 року перейменовано на кафедру міжнародного права та міграційної політики.

Кафедра міжнародного права та міграційної політики – свого роду Coworking-платформа з властивими їй невимушеною атмосферою та просто­ром для креативу. 

Основна мета кафедри – створити сучасну освітню й науково-дослідницьку платформу, де кожен може самовдосконалюватись, отримувати нові унікальні знан­ня, набувати потрібних навичок та застосовувати їх практично. 

Кафедра є випусковою за спеціальністю 293 «Міжнародне право» в галузі знань «Міжнародні відносини»  за ступенем вищої освіти «бакалавр» і «магістр».

Професорсько-викладацький склад кафедри забезпечує викладання дисцип­лін з галузі міжнародно-правового цик­лу, зокрема: «Міжнародне право», «Міжнародне публічне пра­во», «Міжнародне приватне право», «Право Європейського Союзу», «Право міжна­родних договорів», «Міжнародне економічне право», «Право зовнішніх зносин», «Міжнародне міграційне право», «Дипломатичне та консульське право» тощо.

Освітня платформа передбачає новітній формат передачі знань, умінь і нави­чок через відкриті лекторії, публічні дебати і дискусійні панелі на політичну і пра­вову тематику, PBL-семінари і майстер-класи, тренінги (у т.ч. з риторики і публіч­них промов) за участі широкого кола фахівців та викладачів європейських універси­тетів-партнерів. У процесі навчання застосовуються апробовані технології ситуа­тивного моделювання (Boot Camp, Workshop, Moot Court), що дозволяють студен­там продемонструвати засвоєнні знання, а також розвинути практичні навички як індивідуальної, так і командної роботи.

Кафедра налагоджує зв’язки з дипломатичними представництвами та устано­вами в Україні й закордоном. Студенти, що навчаються на спеціальності «Міжна­родне право» неодноразово брали участь у міжнародних конкурсах з міжнародного права та міжнародного комерційного арбітражу. Викладачі та аспіранти кафедри регулярно стажуються закордоном та беруть учать у міжнародних наукових конфе­ренціях і симпозіумах.

Контакти:
вул. Микулинецька, 46 а
м. Тернопіль 46000
Сайт кафедри: http://inlaw.tneu.edu.ua

 


Професорсько-викладацький колектив

Фліссак Костянтин Андрійович

Посада: професор 
Науковий ступінь: доктор економічних наук 
Вчене звання: доцент

Контакти:
Е-mail: k.flissak@wunu.edu.ua, flissak.k@ukr.net
Телефон: 25-36-14 (внутрішній 15-232)
Кабінет: 313


Баран Анжеліка Володимирівна

Посада: доцент 
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
E-mail: a.baran@wunu.edu.ua 
Телефон: 25-36-14 (внутрішній 15-232)
Кабінет: 313


Іванюк Вікторія Дмитрівна

Посада: викладач 
Науковий ступінь:
Вчене звання:

Контакти:
Е-mail: ivaniuk@wunu.edu.ua, 
viktoriaivaniuk07@gmail.com
Кабінет: 313
Телефон: 25-36-14 (внутрішній 15-232)


Марценко Наталія Степанівна

Посада: доцент 
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Е-mail: n.martsenko@wunu.edu.ua, 
nata.martsenko@gmail.com
Телефон: 25-36-14 (внутрішній 15-232)
Кабінет: 313Саванець Людмила Михайлівна

Посада: доцент 
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Е-mail: l.savanets@wunu.edu.ua,
lsavanets@gmail.com
Кабінет: 313
Телефон: 25-36-14 (внутрішній 15-232)
 
 


Стахира Ганна Михайлівна

Посада: старший викладач 
Науковий ступінь:
Вчене звання:

Контакти:
Е-mail: hstakhyra@wunu.edu.ua,
Hn.Stahyra@gmail.com
Кабінет: 313
Телефон: 25-36-14 (внутрішній 15-232)


Труфанова Людмила Михайлівна

 Посада: доцент 
Науковий ступінь:
Вчене звання:

Контакти:
Е-mail: l.trufanova@wunu.edu.ua
Кабінет: 313
Телефон: 25-36-14 (внутрішній 15-232)

 Тєнєшев Вячеслав Фаридович

Посада: викладач 
Науковий ступінь:
Вчене звання:

Контакти:

Е-mail: teneshev@wunu.edu.ua
Телефон: 25-36-14 (внутрішній 15-232)
Кабінет: 313


Яремко Оксана Михайлівна

Посада: доцент 
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Е-mail: o.yaremko@wunu.edu.ua
Телефон: 25-36-14 (внутрішній 15-232)
Кабінет: 313Крут Катерина Борисівна

Посада: старший лаборант


Контакти:
Е-mail: 
Кабінет: 313
Телефон: 25-36-14 (внутрішній 15-232)