Навчально-науковий центр грантів і проєктів

Ліщинський Ігор Орестович

Посада: директор навчально-наукового центру грантів та проєктів
Науковий ступінь: доктор економічних наук 
Вчене звання: доцент

Контакти:
Адреса: вул. Львівська, 5-а, м. Тернопіль, 46009 
Кабінет: 21
Телефон: 
E-mail: projects@wunu.edu.ua 


Навчально-науковий центр грантів і проектів

Місія – диверсифікація джерел фінансування інституційного та науково-технічного розвитку ЗУНУ.

Візія – розвиток синергічного креативного потенціалу колективу університету та інтеграція у глобальний і європейський освітньо-науковий простір.

 

Завдання ЦЕНТРУ
1.  Координація міжнародної науково-технічної співпраці ЗУНУ та його структурних підрозділів;

2.  Пошук та поширення інформації про можливості та умови участі в міжнародних і національних проєктах та програмах поміж структурними підрозділами та студентською, викладацькою, адміністративною спільнотами ЗУНУ;

3.  Сприяння в підготовці проєктних пропозицій для участі в колективних та індивідуальних міжнародних програмах фінансової, економічної та науково-технічної допомоги;

4.  Забезпечення умов для імплементації міжнародних проєктів; реєстрація, облік та контроль їх результатів;

5.  Встановлення контактів із національними органами виконавчої влади, а також із міжнародними організаціями та фондовими програмами з питань розробки та імплементації міжнародних проєктів та програм;

6.  Залучення додаткових джерел фінансування науково-дослідної, освітньої, інституційно-технічної діяльності ЗУНУ;

7. Сприяння міжнародній мобільності студентів, професорсько-викладацького та адміністративно-технічного персоналу в рамках міжнародних проєктів та програм.

8.  Забезпечення дотримання національного та міжнародного законодавства при реалізації проєктів міжнародної допомоги.

Наші контакти:

Адреса: вул. Львівська, 5-а, м. Тернопіль, 46009 
Кабінет: 21
Телефон: 
E-mail: projects@wunu.edu.ua 

Співробітники центру

Андрусишин Марія Ярославівна

 Посада: спеціаліст навчально-наукового центру грантів та проєктів
Науковий ступінь: доктор економічних наук 
Вчене звання: доцент

Контакти:
Адреса: вул. Львівська, 5-а, м. Тернопіль, 46009 
Кабінет: 21
Телефон: 
E-mail: projects@wunu.edu.ua