Про університет


Західноукраїнський національний університет – це елітний та сучасний освітній заклад, де панує академічний дух, наука, думка і воля – альфа і омега формування особистості. Університет стрімко розвивається, адже мистецтво жити – це жити з перспективою.

Навчаючись у дусі конкуренції, випускники закладу вищої освіти стають лідерами та фахівцями високого ґатунку.  


Тернопіль –  студентське місто. Воно неодмінно зачарує кожного,  хто ступить на його предковічну  землю, пройде  затишними вуличками й  відчує дух вільнодумства молоді. Західноукраїнський національний університет є одним із лідерів серед економічних закладів вищої освіти України. Тут відбувається таїнство народження інтелектуального продукту – від мовленого слова до прогресивної ідеї втіленої у життя.


    
ІСТОРІЯ 

Заклад вищої освіти заснований у 1966 році, коли в Тернополі було відкрито відділення фінансово-економічного факультету Київського інституту народного господарства. У 1967 році на базі відділення утворено факультет, у 1971 році – Фінансово-економічний інститут, а згодом Інститут народного господарства (1989 рік) та Академію народного господарства (1994 рік). 30 березня 2005 року навчальний заклад став університетом, якому 29 вересня 2006 року Указом Президента України було присвоєно почесний статус національного. 25 серпня 2020 року відповідно до наказу МОН України ТНЕУ перейменовано на Західноукраїнський національний університет і надано статус класичного закладу вищої освіти.

 Кожне покоління студентів і науковців з гідністю продовжує славні традиції національної освіти, примножуючи здобутки ЗУНУ на міжнародному рівні.

 

 

ПРОФЕСІОНАЛІЗМ

Західноукраїнський національний університет – це добре згуртована команда, яка поєднує досвід і мудрість науковців, стрімкість і запал юнаків та дівчат. Це велика довіра і ще більша відповідальність, це суперечки і дискусії, тривалі наукові пошуки й успіхи.

Навчальний процес забезпечує 682 науково-педагогічних працівники, у тому числі 46 - зовнішні су­місники і погодинники, висококваліфіковані практики.


Високий рівень професіоналізму працівників університету підтверджений державними і відомчими відзнаками. На сьогодні в університеті працюють: заслужених працівників освіти України – 18 чол.; заслужених діячів науки і техніки України – 7 чол.; заслужених винахідників України – 3 чол.; заслужених економістів України – 3 чол.; заслужений працівник промисловості України  – 1 чол.; заслужених тренерів України – 2 чол.; заслужений юрист України – 3 чол.; заслужений лікар України – 1 чол.; заслужених працівників культури України – 3 чол.; відмінників освіти України – 10 чол.


Понад  10% науково-педагогічного персоналу є академіками (53 чол.) та членами-кореспондентами (20 чол.) академій.

Із числа науково-педагогічних працівників науковий ступінь доктора наук мають 104 науковці, кандидата наук – 540; учене звання професора мають 70 науковців, доцента - 367.


Заклад вищої освіти – альма-матер для представників економічної еліти України, відомих державних діячів, топ-менеджерів, провідних спеціалістів, науковців – людей ерудованих, багатих духовно та національно свідомих.

ЗУНУ здійснює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями «молодший спеціаліст» і «спеціаліст», ступенями «бакалавр» і «магістр», а також кадрів вищої кваліфікації в аспірантурі та докторантурі.


Також забезпечує перепідготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Спеціаліст», здійснює підвищення кваліфікації та підготовку іноземних громадян за акредитованими спеціальностями.

 

ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНИХ ПІДРОЗДІЛІВ

Факультети:

1. Економіки та управління.

2. Комп’ютерних інформаційних технологій.

3. Фінансів та обліку.

3. Юридичний.

4. Соціально-гуманітарний

Інститути:

1. Навчально-науковий інститут біоресурсів і природокористування.

2. Навчально-науковий інститут міжнародних економічних відносин ім. Б. Гаврилишина.

3. Навчально-науковий інститут креативних студій.

4. Навчально-науковий інститут публічного управління.

5. Навчально-науковий інститут інноваційних освітніх технологій.

6. Хмельницький навчально-науковий інститут інноваційних освітніх технологій.

7. Вінницький навчально-науковий інститут економіки.

8. Івано-Франківський навчально-науковий інститут менеджменту.

9. Чортківський навчально-науковий інститут підприємництва і бізнесу.

10. Нововолинський навчально-науковий інститут економіки та менеджменту.

11. Єреванський навчально-науковий інститут (Республіка Вірменія).

Філії: Луцька, Свалявська, Самбірська.

Навчальні науково-виробничі центри: Рівненський, Дрогобицький, Хмельницький.

Коледжі:

1.   Чортківський коледж економіки та підприємництва ЗУНУ.

2.   Економіки, права та інформаційних технологій ЗУНУ.

3.   Вінницький коледж економіки та підприємництва ЗУНУ.

4.   Єреванський коледж ЗУНУ.


  

 


НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Рівень розвитку університетської науки слід оцінювати за багатьма критеріями, але передусім за потужністю її наукових шкіл. У Західноукраїнському національному університеті функціонують і набувають подальшого розвитку сім наукових шкіл:


Фінанси, грошовий обіг і кредит;

Облік, аналіз та аудит;

Світове господарство і міжнародні економічні відносини;

Організація управління і регулювання економікою на макро- і мезорівнях;

Інформаційні та комунікаційні технології на базі методів штучного інтелекту, високопродуктивних обчислень і процесорів, теоретико-числових перетворень та онтологій;

Психологія та педагогіка;

Економіка і управління підприємством.

 

 

СУЧАСНІСТЬ

Надання якісних освітніх послуг, будівництво комфортабельних гуртожитків, сучасних спортмайданчиків, відкриття залу єдиноборств, спорткомплексу «Економіст», нової бібліотеки, залів електронних ресурсів, зміцнення матеріально-технічної бази дають можливість молоді реалізувати себе.


Візитною карткою закладу вищої освіти є бібліотека ім. Л. Каніщенка ЗУНУ.


Фонд бібліотеки налічує 592155 тис. одиниць зберігання. В тому числі 99895 електронних видань. Наукової літератури – 329004 примірники, навчальної – 240477 примірників, художньої літератури – 22674 примірники. Вся література заіндексована, штрихкодована і отримала екслібріс бібліотеки. Інформація про нові надходження систематично оновлюється на сайті бібліотеки.

Принцип загальнодоступності інформації, її оперативне надання у зручній формі залишався основним в обслуговуванні користувачів поточного року.


Бібліотека ЗУНУ намагається забезпечити своїм користувачам максимально комфортні інформаційні умови для навчання та творчого наукового пошуку. З цією метою книгозбірня постійно розвиває та урізноманітнює свої інформаційні сервіси. З-поміж них, в числі пріоритетних, – створення режиму вільного доступу до повнотекстових електронних ресурсів. Зокрема, бібліотека забезпечує вільний доступ до повних текстів навчально-методичних комплексів 1290 дисциплін (НМКД), включених в навчальні плани. Крім того, сайт бібліотеки забезпечує вільний доступ з університетської мережі до повнотекстових баз даних видавництв «Ліра-К», «ЦУЛ» та «Кондор». Найбільш системним електронним ресурсом вільного доступу є контент інституційного репозитарію ЗУНУ (eTNEUIR) що налічує станом на 19 листопада 2019 року 34247 документів і включає такі розділи як:

-  дисертації та автореферати;

-  курсові та магістерські роботи студентів;

-  монографії;

-  наукові видання ЗУНУ;

-  матеріали наукових та науково-практичних конференцій;

-  наукові праці викладачів ЗУНУ;

-  видання бібліотеки ЗУНУ;

-  патенти.

 

На сьогодні комп’ютерний парк ЗУНУ налічує близько 1500 одиниць. Комп’ютери використовуються як в адміністративних цілях (деканати, кафедри, відділи, центри), так і в навчальних (навчальні лабораторії при факультетах, бібліотеки). Усі вони об’єднані в одну корпоративну мережу, що включає в себе філії за межами Тернополя. У Тернополі всі корпуси мають доступ до мережі Internet. Із розвитком нових інформаційних технологій університет вдосконалював свій підхід до навчання, зокрема, надаючи студенту можливість використовувати свій вільний час для подальшого самовдосконалення та реалізації свого потенціалу.


 

ЦЕНТР ПІДГОТОВКИ ОФІЦЕРІВ ЗАПАСУ

На базі Західноукраїнського національного університету працює Центр підготовки офіцерів запасу, який здійснює військову підготовку за програмою Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Юнаки отримують звання «молодший лейтенант» запасу, навчаючись в університеті. 


 

 
МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ

Західноукраїнський національний університет є дійсним членом таких організацій, асоціацій та мереж:

1. Європейська асоціація університетів (European university association)

2. Європейська асоціація міжнародної освіти (European Association for International Education)

3. Балтійська Програма Університетів (Baltic Programme of Universities)

4. Великa Хартія університетів (Magna Charta Universitatum)

5. Мережа університетів транскордонного співробітництва  (Border University Network, Bialystok)

6. Мережа університетів Східної Європи  (The Eastern-European University Network)

7. Міжнародна культурно-освітня асоціація (International Cultural and Educational Agency).

 

Основу міжнародної співпраці Західноукраїнського національного університету складають  101 дійсних та діючих (станом на 8.11.2019 р.) договорів про міжнародну співпрацю з іноземними університетами-партнерами  з 33-х зарубіжних держав, з яких заклади вищої освіти з  27 держав Європи, а також партнери із  Канади, США, Китаю, Казахстану, Марокко, Еквадор.


Упродовж 2019 року було підписано 15 міжнародних договорів із іноземними закладами вищої освіти та 5 міжнародних договорів із міжнародними організаціями та асоціаціями.


 

 
КУЛЬТУРА

Заклад вищої освіти відомий на теренах України не лише високим освітнім рейтингом та членством у багатьох міжнародних організаціях, а й славиться своїми творчими колективами.


 Культура є оберегом історичної пам'яті, яка живить і зміцнює народ. Мистецтво незримою силою формує громадянську спільність, робить нас неповторними, несхожими на інших.


Адміністрація докладає усіх зусиль для особистісного розвитку й росту кожного студента. Творчі колективи та солісти ЗУНУ відшліфовують свою майстерність у найрізноманітніших жанрах й можуть скласти гідну конкуренцію справжнім професіоналам. 


Художні колективи ЗУНУ: народний художній театр пісні «Для тебе» (гурти: «Кралечки», «Краплинки»), народна студія сучасної хореографії «TANGo dance company», народний аматорський вокальний ансамбль «Галичанка», ансамбль мажореток «Леді Ві», студентський хор.


Творчий потенціал художніх колективів вищого навчального закладу є вагомим підґрунтям для подальшого розвитку та мистецьких здобутків Західноукраїнського національного університету.


 

 

 


СПОРТ

Спорт є однією з найвагоміших складових у вихованні молоді.

Розвитком фізичної культури й спорту ЗУНУ займаються кафедра фізичної культури і спорту та Центр студентського спорту. В 2019 р. учасниками всеукраїнських змагань були 395 студентів університету (для порівняння: у 2017 р. – 174 студенти, у 2018 р. – 252).


У 2019–2020 навчальному році в університеті навчаються: 7 майстрів спорту міжнародного класу і 28 майстрів спорту України.


Спортивні досягнення студентів Західноукраїнського національного університету в 2019 р.

Волейбольна жіноча команда «Галичанка-ТНЕУ» – учасник Суперліги
Гандбольна жіноча команда «Економ-Університет» – переможець чемпіонату України з гандболу серед команд вищої ліги
Баскетбольна чоловіча команда «Тернопіль-ТНЕУ» – бронзовий призер чемпіонату України з баскетболу серед команд вищої ліги
Регбійна жіноча команда «Універ-ТНЕУ» приймає участь у Чемпіонаті України з регбі-7 серед жіночих команд Суперліги
Вчоловіча команда  «ДСО-ТНЕУ» приймає участь у Чемпіонаті України з волейболу серед команд 1 ліги
Баскетбольна чоловіча команда «Тернопіль-2-ТНЕУ-КРИСТАЛ» бере участь у Чемпіонаті України з баскетболу серед команд 1 ліги
 

Студенти університету мають змогу займатись у 12 спортивних секціях, серед яких: легка атлетика, футбол, аеробіка, настільний теніс, волейбол, самбо, дзюдо, бокс, регбі, гандбол, баскетбол та шахи. До спортивно-матеріальної бази університету належать три спортивних зали, три спортивних майданчики, зал дзюдо і самбо, зал боксу, зал настільного тенісу, шаховий клуб та зал аеробіки і зал атлетичної гімнастики.


 

 
Бути студентом – це вірити у власні сили. Вам, молодим та енергійним, неймовірно поталанило, адже навчання у ЗУНУ – вдалий початок для професійного розвитку, запорука конкурентоспроможності на ринку праці, успіху, кар’єрного зростання. 


Освіта й наука є безцінним надбанням народу, що визначає його потенціал на століття уперед. Професорсько-викладацький колектив Західноукраїнського національного університету працює так, щоб кожен студент і випускник були впевнені, що їхні хист і вміння, їхнє економічне мислення відповідатимуть вимогам завтрашнього дня.

 

Навчайтеся у нашому університеті, примножуючи свій інтелектуальний потенціал та утверджуючи високий освітній статус Західноукраїнського національного університету.

 

Ми хочемо, щоб Ви були успішними та особливими! Приєднуйтесь до нашої університетської родини!