Видавничо-поліграфічний центр «Університетська думка»

Аналіз впливу інвестицій та інновацій на ефективність господарської діяльності підприємства

Монографія присвячена проблемам аналізу впливу інвестицій та інновацій на ефективність господарської діяльності підприємства. Викладено теоретико - методологічні засади аналізу ефективності інвестиційно - інноваційної діяльності підприємства. Внесено пропозиції щодо удосконалення існуючих методик оцінювання ефективності інвестиційно - інноваційних проектів з метою їхнього якісного відбору для фінансування та аналізу впливу факторів інфляції, часу, ризику та невизначеності на ефективність реалізації цих проектів. Проведено дослідження показників ефективності інвестиційно - інноваційних проектів та показників господарської діяльності підприємств, побудовано схему взаємозв`язку між ними.
Монографія може бути корисною для науковців, викладачів вищих навчальних закладів, аспірантів, студентів, а також для практичних працівників, яких цікавлять питання аналізу ефективності інвестиційно - інноваційної діяльності підприємства.

Автор: ВидавництвоАналіз впливу інвестицій та інновацій на ефективність господарської діяльності підприємства

Монографія присвячена проблемам аналізу впливу інвестицій та інновацій на ефективність господарської діяльності підприємства. Викладено теоретико - методологічні засади аналізу ефективності інвестиційно - інноваційної діяльності підприємства. Внесено пропозиції щодо удосконалення існуючих методик оцінювання ефективності інвестиційно - інноваційних проектів з метою їхнього якісного відбору для фінансування та аналізу впливу факторів інфляції, часу, ризику та невизначеності на ефективність реалізації цих проектів. Проведено дослідження показників ефективності інвестиційно - інноваційних проектів та показників господарської діяльності підприємств, побудовано схему взаємозв`язку між ними.
Монографія може бути корисною для науковців, викладачів вищих навчальних закладів, аспірантів, студентів, а також для практичних працівників, яких цікавлять питання аналізу ефективності інвестиційно - інноваційної діяльності підприємства.

Автор: Видавництво