Видавничо-поліграфічний центр «Університетська думка»

Фінанси: вишкіл студії

Вишкіл студії містить новий комплекс атрибутів для успішного засвоєння навчальної дисципліни "Фінанси". Зміст його подається у нетрадиційному стилі, що дає змогу зацікавити студентів у поглибленому вивченні матеріалу. Мета вишколу  - це висвітлення основних положень фінансової науки, які слугують подальшому розкриттю і деталізації фінансових інстетуцій. Вишкіл студії включає повний комплекс методичного забезпечення для вивчення дисципліни "Фіеаеси" - програму, тематичний план, плани семінарських занять, перелік рекомендованої літератури, індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів, ділові ігри й тести.Основну увагу приділено проблемам вирішення практичних завдань фінансової діяльності майбутніх державних службовців та працівників фінансової сфери, суб`єктів господарювання. Розділи завершуються поданням термінології, до кожного заняття додається бібліографія, а також варіанти тестів для самоперевірки та закріплення матеріалу.

Вишкіл є обов`язковий для студентів спеціальності "Фінанси" та рекомендований для інших економічних спеціальностей, в навчальному плані яких вивчається дисципліна "Фінанси", а також для всіх бажаючих поглибити свої знання з найважливіших проблем фінансової діяльності.

Автор: ВидавництвоФінанси: вишкіл студії

Вишкіл студії містить новий комплекс атрибутів для успішного засвоєння навчальної дисципліни "Фінанси". Зміст його подається у нетрадиційному стилі, що дає змогу зацікавити студентів у поглибленому вивченні матеріалу. Мета вишколу  - це висвітлення основних положень фінансової науки, які слугують подальшому розкриттю і деталізації фінансових інстетуцій. Вишкіл студії включає повний комплекс методичного забезпечення для вивчення дисципліни "Фіеаеси" - програму, тематичний план, плани семінарських занять, перелік рекомендованої літератури, індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів, ділові ігри й тести.Основну увагу приділено проблемам вирішення практичних завдань фінансової діяльності майбутніх державних службовців та працівників фінансової сфери, суб`єктів господарювання. Розділи завершуються поданням термінології, до кожного заняття додається бібліографія, а також варіанти тестів для самоперевірки та закріплення матеріалу.

Вишкіл є обов`язковий для студентів спеціальності "Фінанси" та рекомендований для інших економічних спеціальностей, в навчальному плані яких вивчається дисципліна "Фінанси", а також для всіх бажаючих поглибити свої знання з найважливіших проблем фінансової діяльності.

Автор: Видавництво