Про відділ

Відділ по роботі з іноземними студентами є окремим структурним підрозділом Тернопільського національного економічного університету.

 

У своїй діяльності відділ керується Конституцією і законами України, постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, нормативними документами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Статутом ТНЕУ, наказами та розпорядженнями ректора університету та іншими нормативними документами.

 

 

Відділ по роботі з іноземними студентами підпорядковується проректору з науково-педагогічної роботи (міжнародні зв'язки). Під час організації навчальної роботи співпрацює з навчальним управлінням університету. Координує роботу структурних підрозділів університету щодо організації прийому та навчання іноземних студентів.

 

 

 

Ведення нормативної та навчальної документації, що передбачена чинним законодавством, нормативними документами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. Веде облік та відповідну документацію щодо здійснення навчального процесу, особових справ іноземних студентів.

 

Координує організаційно-методичну роботу структурних підрозділів університету, що беруть участь в процесі надання освітніх послуг іноземним студентам.

 

Співпрацює з УДМС, УМВСУ та УСБУ в Тернопільській області  щодо  забезпечення іноземних студентів тимчасовою реєстрацією та розв'язання конфліктних ситуацій, пов'язаних з навчанням та проживанням на території України.